Kokeilun Paikka

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Is your idea any good? You'll find out by experimenting

The Place of experiment is a service where we can all think and develop common experiments and get funding for them. The experiment stage moves from the idea / challenge to the suggestion, and onwards to the possible funding and implementation.

Email or password is wrong or this user is not registered. Error: Action failed.