Tarja S Tolonen | Kokeilunpaikka.fi

Interested in

Korkeakoulu
Teknologia
Kokeilut
Itsensä johtaminen
Aikuiskoulutus
Osallisuus
Saavutettavuus
Digisotetaidot

Tarja S Tolonen

Kehittämiskokeilut sotealalla ja opetuksessa. Blended learning & Blended socialwork
Contact