Interested in

ikäihmiset
liikunta
Pelillisyys
Teknologia
RCT
Robotiikka
Kuntoutus

Sari Arolaakso

Olen fysioterapian opettaja. Toimin tällä hetkellä geronomikoulutuksessa opettajana (Lapin AMK). Lisäksi olen mukana kehittämistyössä. Osaamiseni liittyy gerontologiseen kuntoutukseen ja geronteknologiaan.

User's experiments