Tuuli Vilhunen | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Ympäristö
Kaupunki
Syrjäytyminen
Hävikki
Osallisuus
Hyvinvointi
Kestävä kehitys

What are you looking for?

Rahoitusta

Would you like to help others?

Voin liittyä tiimiin
Ideointiapua

Tuuli Vilhunen

Olen sosiologi, joka työskentee parhaillaan Kuntoutussäätiössä aluetyön koordinaattorina ja tutkijana. Osaamisaluettani ovat ihmisten toimintakyvyn ja osallisuuden tutkimus, maahanmuutto sekä ympäristö- ja kaupunkisosiologia. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti ihmisten hyvinvoinnista, ympäristöasenteista, oikeudenmukaisuuden kokemuksista, asukasosallisuudesta ja kaupunkien kehittämisestä kestävän kehityksen eri ulottuvuudet huomioiden. Työssäni toteutan tutkimuksen lisäksi monipuolista viestintää ja edistän asukkaiden osallisuutta.

User's experiments