Ari Aalto | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Ikäihmiset
Digitalisaatio
Asuminen
Ilmastonmuutos
Hyvinvointi

What are you looking for?

Täydennystä tiimiin
Rahoitusta
Ideointiapua

Ari Aalto

Visionääri, keksijä, ratkaisukeskeinen paremman maailman rakentaja. Sähköalan ammattikolutus, monipuoliset tehtävät sähkö ja elektroniikan tuotekehityksessä, alihankintayrittäjänä tarjoten protopajapalvelua hienomekaniikkan ja elektroniikkan alueella, lopuksi IT alan yrittäjänä, nyt eläkkeellä.
Contact