Tuija Mikkonen | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Valtio
Tekoäly
Julkishallinto
Digitalisaatio
Maahanmuuttajat
Resurssiviisaus
Liiketoimintamallit
Palvelutalo
Muotoilu
Design
Tuotesuunnittelu
Robotiikka
Viranomaisyhteistyö
Palvelumuotoilu
Automaatio

What are you looking for?

Täydennystä tiimiin
Rahoitusta
Ideointiapua

Tuija Mikkonen

toimin palvelusuunnittelijana Maahanmuuttovirastossa