Tuija Mikkonen | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Valtio
Tekoäly
Julkishallinto
Digitalisaatio
Maahanmuuttajat
Liiketoimintamallit
Palvelutalo
Design
Tuotesuunnittelu
Viranomaisyhteistyö
Robotiikka
Palvelumuotoilu
Muotoilu
Resurssiviisaus
Automaatio

What are you looking for?

Täydennystä tiimiin
Rahoitusta
Ideointiapua

Tuija Mikkonen

toimin palvelusuunnittelijana Maahanmuuttovirastossa