Jouko Salonen | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Tekoäly

What are you looking for?

Täydennystä tiimiin
Rahoitusta

Jouko Salonen

suunnittelen ja rakennan suomen kielisiä syväoppivia luonnollisella kielellä kommunikoivia monien tekoäly-agenttien ja ihmisten vuorovaikutustilanteita. Alue on sekä teknologian, että akateemisen tutkimuksen näkökulmasta uusi ja hyvin mielenkiintoinen.
Contact