Kirsi Saari | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Ilmastonmuutos
Kylä
Luonto
Ympäristö
Ilmasto
Kiertotalous
Maaseutu
Terveys
Varhaiskasvatus
Koulu
Hävikki
Resurssiviisaus
Vapaaehtoistoiminta
Hyväntekeväisyys
Viestintä
Kokeilut
Aikuiskoulutus
Osallisuus
Viranomaisyhteistyö
Lähiruoka
Hiilijalanjälki
Metsä
Omavaraisuus
Ruokatuotanto
Hiilensidonta
Kierrätys
Jätteen määrän vähentäminen
Asennevaikuttaminen
Kestävä kehitys
Elämäntavat
Kestävät elämäntavat
Materiaalijalanjälki
Jalanjälkilaskurit

Kirsi Saari

Contact