Mervi Heinonen | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Kunta
Tekoäly
Kiertotalous
Julkishallinto
Digitalisaatio
Lähiruoka
Saavutettavuus
Ruoka
Ruokatuotanto
Jätteen määrän vähentäminen
Materiaalijalanjälki
Jalanjälkilaskurit
Ylijäämäruoka
ruokapalvelu
Paikallisuus
Kunnat
Kestävä kehitys
Muovi
Ilmastolaki
Hiilijalanjälki

What are you looking for?

Ideointiapua

Would you like to help others?

Voin liittyä tiimiin

Mervi Heinonen