Mervi Heinonen | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Ruoka
Kunta
Tekoäly
Kiertotalous
Julkishallinto
Digitalisaatio
Saavutettavuus
Lähiruoka
Hiilijalanjälki
Ruokatuotanto
Ilmastolaki
Jätteen määrän vähentäminen
Kestävä kehitys
Materiaalijalanjälki
Kunnat
Paikallisuus
Jalanjälkilaskurit
Muovi
Ylijäämäruoka
ruokapalvelu

What are you looking for?

Ideointiapua

Would you like to help others?

Voin liittyä tiimiin

Mervi Heinonen