Antti Helske | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Kiertotalous
Maaseutu
Hävikki
Kokeilut
Grafiikka
Lähiruoka
Perustulo
Asuminen
Muotoilu
Ruoka
Luonto
Resurssiviisaus
Liikenne
Metsä
Omavaraisuus
Ruokatuotanto
Hiilensidonta
Jätteen määrän vähentäminen
Materiaalijalanjälki
Jalanjälkilaskurit
Yhteiskäyttöautot
Ylijäämäruoka
Matalatekniikka
Uusiutuva energia
Kimppakyyti
Kestävät elämäntavat
Kestävä kehitys
Kierrätys
Kaupunkiviljely

Would you like to help others?

Ideointiapua

Antti Helske

Koen olevani ideanikkari. Mietin, rakennan ja kokeilen erilaisia matalateknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin tehdä tarpeelliset asiat vähemmällä tuhlaamisella tai käyttämällä jotain, mitä ei ole vielä osattu hyödyntää. Pidän Habilis-ideablogia: habilissite.wordpress.com