Mia Hassinen | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Digitalisaatio
Hävikki
Lähiruoka
Hr
Robotiikka
Palvelumuotoilu
Ruoka
Johtaminen
Ruokatuotanto
Ylijäämäruoka
ruokapalvelu
Osallistaminen
Kestävä kehitys
Hiilijalanjälki

Mia Hassinen

palvelujohtaja, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut

User's experiments