Kaisuliina Vihanti | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Esteettömyys
Tekoäly
Ympäristö
Ilmasto
Yhteistyö
Yhteisöllisyys
Ilmastonmuutos
Tasa-arvo
Liikenne
Lapset
Hiilensidonta
Materiaalijalanjälki
Jalanjälkilaskurit
Sähköauto
Ekologisuus
Osallistaminen
Vastuullisuus
Kestävät elämäntavat
Elämäntavat
Kestävä kehitys
Ilmastolaki
Hiilijalanjälki

What are you looking for?

Rahoitusta

Would you like to help others?

Voin liittyä tiimiin
Ideointiapua

Kaisuliina Vihanti

Contact