Sinikka Leino | Kokeilunpaikka.fi

I'm

Interested in

Kestävä kehitys

What are you looking for?

Täydennystä tiimiin
Rahoitusta
Ideointiapua

Would you like to help others?

Voin liittyä tiimiin

Sinikka Leino

Toimin Iniö deltidsboende - Iniön osavuosiasukkaat rf puheenjohtajana ja kestävä kehitys -teema on tärkeä osavuosiasukkaille. Haemme konkreettisia toimia ja työkaluja, millä mökkiläiset voivat tehdä tekoja ilmastomuutoksen ehkäisemiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.