Interested in

Ilmastonmuutos
Kulttuuri
Kunta
Kylä
Liikenne
Kaupunki
Resurssiviisaus
Viestintä
Kokeilut
Saavutettavuus
Hyvinvointi

Would you like to help others?

Ideointiapua

Sara Lukkarinen

Mukana Kokeilun paikkaa kehittämässä.