Aktiivisten ihmisten Vihti kestävästi liikkuen | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta

Experiment's themes

LiikuntaIlmastoLiikenneHyvinvointi

861 views

Experiment created 01.06.2021

Aktiivisten ihmisten Vihti kestävästi liikkuen

Tavoitteena on saada asukkaat tutustumaan lähiympäristöön kestävästi liikkuen. Suunniteltujen reittien ja opastusten avulla kannustetaan niitäkin kuntalaisia lähtemään liikkumaan kestävästi, jotka eivät sitä tee pelkästään kävelyn ja pyöräilyn vuoksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vihdissä on kuultu kuntalaisia osallistavan budjetoinnin kautta. Toiveina on ollut suunniteltuja pyöräreittejä lähiympäristössä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa toteutetaan: - Suunnitellut reitit hyödyntäen taajamien kevyen liikenteen verkostoa - Opasteita reitin varrelle, joissa kerrotaan mm. alueen merkittävistä kohteista - Toiminnallisia pisteitä mm. puistonpenkki jumppaa - Toteutusajankohta vko 37-39

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Vihdin kunnasta Elinvoimakeskuksesta kaavoitus, liikuntapalvelut sekä viestintä. Infra- ja tukipalveluista puistoyksikkö, sekä sivistyskeskuksesta kulttuuri ja museopalvelut.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun kustannusarvio: 8300 Opasteiden hinta-arvio: 4100 Pyöräilykartta hinta-arvio: 2700 Painotyö hinta-arvio: 1500

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilussa hyödynnetään eri osastojen osaamista ja tietotaitoa. Kunnan rahoitusosuus koostuu omasta henkilötyöstä 2100 euroa.