Ammattioppilaitoksen opiskelijoiden osallistaminen ruokalistasuunnitteluun ja palautteen kerääminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

YhteisöllisyysViestintäSosiaalinen kestävyysAmmatillinen koulutusVastuulliset ruokapalvelutOsallistaminenVastuullisuus

1639 views

Experiment created 08.02.2021

Ammattioppilaitoksen opiskelijoiden osallistaminen ruokalistasuunnitteluun ja palautteen kerääminen

Työkaluja ja mahdollisesti sovellus asiakaspalautteen keräämiseen ja osallistamiseen. Infotaulujen lisääminen ruokasaliin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ruokailusuosituksessa on vahvasti osa-alueena opiskelijoiden osallistaminen ruokalistasuunnitteluun ja ruokailuun yleensä. Halutaan tukea sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä antamalla opiskelijoille vaikutusmahdollisuuksia. Tarvitaan uusia vaikutusmahdollisuuksia ja kanavia esimerkiksi palatteen antamiseen. Myös keino palautteeseen vastaamiseen tarvitaan. Tarvitaan nykyaikaisia ja opiskelijat tavoittavia keinoja käydä dialogia. Tämän kokeilun kautta saadaan myös mahdollisuus ohjata asiakasta ja opiskelijaa tekemään kestävämpiä valintoja.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa luodaan toimintatapa, jolla saadaan palautetta kerättyä ja saadaan opiskelijoita osallistumaan. Mahdollisesti sovellus, jota voidaan käyttää. Hankitaan infotaulu, jonka avulla voidaan viestiä. Infotaulussa näkyvillä myös opiskelijoilta saatu palaute.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat kuntayhtymän ruokapalvelut, teknologiapäällikkö, viestintäpäällikkö, vastuullisuus- ja ilmastokoordinaattori yhteistyössä ravintola- ja cateringalan opetuksen kanssa. Kokeiluun liittyen tehdään myös yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun biotalousinsinööriopiskelijoiden kanssa, joiden kanssa yhteistyö on aloitettu syksyllä 2020.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti koostuu lähinnä palkoista ja mahdollisista laitehankinnoista (infotaulut.) Kokeilurahan avulla voitaisiin kehittää sovellus, jolla palautetta voidaan kerätä. Lähes jokaisella opiskelijalla on älypuhelin, jonka avulla sovellusta voi käyttää.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Olemme sertifioitu vastuullinen oppilaitos. joten meillä on monenlaista osaamista. Koulutuskuntayhtymässä on budjetointu rahaa vastuullisuusteemojen kehittämiseen jo useana vuonna. Yhteistyökumppani Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Oppilaitoksella on pitkä perinteet vastuullisuustyössä ja olemme juuri saaneet ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Ruokapalvelut palvelevat Forssan ammatti-instituutin kaikkia opiskelijoita ja henkilökuntaa. Olemme moniammatillinen oppilaitos. Pääsosa ruokailijoista on 16-19 -vuotiaita nuoria, sukupuolijakauma melko tasan tyttöjä ja poikia. Ruokailijoita käy lounalla noin 400 henkilöä normaaliaikana, maksuttomalla aamupuurolla noin 200 henkilöä. Ruokapalvelut työllistävät 5 henkilöä, lisäksi tehdään yhteistyötä alan opetuksen kanssa.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Olemme sertifioitu kestävän kehityksen oppilaitos. Tämän hankkeen myötä ruokapalveluille saataisiin strategiamme mukainen toimintatapa käytännön työhön. Koko oppilaitos on motivoitunut vastuullisuustyöhön ja sitä kautta tähän hankkeeseen. Strateginen painopistealueemme on tällä hetkellä henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen ja olemme kokeneet osallistamisen ongelmalliseksi, hankkeen myötä tähän asiaan saataisiin parannusta. Tiimiorganisaatiossamme on opiskelijoiden hyvinvointi -yhteistyötiimi, jossa on ruokapalveluista edustaja ja yhtenä tavoitteena tällä tiimillä on opiskelijoiden osallisuuden lisääminen.