3. Asikkaiden osallistaminen kestävyystoimiin- kuinka saada asiakkaiden ääni kuuluviin | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Ruokatuotanto

1596 views

Experiment created 07.01.2021

3. Asikkaiden osallistaminen kestävyystoimiin- kuinka saada asiakkaiden ääni kuuluviin

Kuinka voida osallistaa oppilaat , kuinka saada asiakkaiden eli oppilaiden ääni kuuluviin ja samalla saada kouluruoan suosiota kasvatettua. Olemme perustaneet kouluruokatyöryhmän joka on teettänyt asiakaskyselyn ja sen mukaan muokattu ruokalistaa, mutta se ei ole auttanut asiaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Todella suuri tarpeellisuus. Kouluruokailun suosio on vähentynyt yläkoululaisilla ja ravitsemus olisi todella tarpeellinen heidän kehityksen ja jaksamisen vuoksi. Miten saada heidät syömään kaikki aterian osat, ei pelkästään leipä. Kokeilu on tarpeellinne myös kasvisten käytön vähäisyyden vuoksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeiluissa painottuu kasvisten lisääminen maistuvissa muodoissa kouluaterioilla ja välipaloilla. Kouluhedelmätuen haku ja hyödyntäminen on yksi tavoiteemme, koska nyt emme ole tätä hakeneet. Kasvisten käytön lisääminen kaikessa ruokailussa Maistuva koulu -menetelmillä. Tavoite: Koululaisten osallisuuden vahvistaminen: mahdollisuus vaikuttaa ympäristön ja oman terveyden edistämiseen.Toiminnan vakiinnuttaminen: kouluruokailutyöryhmän työn ja sen vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen Merkitys: Työryhmä ja toiminta mallinnettavissa muihin kuntiin Vinkkejä ja vertaistukea kaivataan enemmän muidenkin tahojen kanssa eli odotetaan, että tätä kautta saisimme vinkkejä lisää

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Monitoimijaisuus: Koko ruokapalvelun henkilöstö ja kouluruokatyöryhmä, johon kuuluu opettajia, oppilaita, ravitsemusterapeutti (ksshp), terveydenhoitaja, syyhygienisti, lähiesimiehet keittiöstä, keittiön henkilökunta mukana myös. Mahdollisesti tähän lisätään henkilöitä, jos tarvetta ilmenee ja tarvitaan lisä näkökulmaa asiaan.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Maistuva koulu -menetelmien materiaalikulut ja Viestintä kustannukset

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Ylempänä tietoa tiimistämme eli kouluruokatyöryhmässä on paljon eri ammattikuntien edustajia ja luulen, että vinkkien avulla keinot, miten saada oppilaat enemmän ajattelemaan ravitsemustaan ja kouluruoan tärkeyttä. Ruokapalvelun budjetin rajoissa toimitaan

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Toiminta-aluen on Viitasaari ja Pihtipudas, vauvasta vaariin ruokimme eli tuotamme kaikki palvelut omana toimintana. Meillä on noin 2100 lounas annosta ja ruokapalvelun henkilöstä kahdessa kunnassa 33

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Kokeilussa toteutetaan Wiitaunionissa tehtävän monitoimijaisen terveyden edistämisen toimintamallia käytännössä. Toimintamallin tekijät pääsevät toteuttamaan ympäristön ja terveyden edistämistä käytännössä osana omaa työnkuvaa. Yhteistyön tekeminen, ideointi ja suunnitelmien käytäntöön vieminen on motivoivaa. Myös työn tulosten arviointi ja näkyväksi tekeminen on itsessään palkitsevaa.