1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Experiment created 30.05.2018

Asuinyhteisön sitouttaminen

Vuokrataloyhtiön asukkaiden sitouttaminen asumisviihtyvyyden kehittämiseen

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Asumiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen hallituksen, isännöinnin, huollon ja kaikkien asukkaiden yhteistyöllä