Biotuotehtaan materiaalilähtöinen kunnossapito | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Experiment created 18.03.2019

Timo Kauppi, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto

Biotuotehtaan materiaalilähtöinen kunnossapito

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tehdä alustava toimintamalli biojalostamon materiaalivaurioiden korjaavalle kunnossapidolle.

What has happened during the experiment?

18.03.2019

Ongelman ratkaisemiseksi tutkitaan uusiutuvan energian käyttöön perustuvien biojalostamojen prosesseja, selvitetään niiden materiaalivaatimuksia ja läpikäydään prosessien käyttöolosuhteita sekä rakentamista, käyttöönottoa ja korjaavaa kunnossapitoa ohjaavia standardeja, direktiivejä ja lainsäädäntöä. 

Comments
Login to comment
Hide comments