Circul, kiertotalouden uber | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Experiment's themes

Kiertotaloushaku

1702 views

Experiment created 12.01.2019

Button Program, tietoalan kestävän kehityksen yhdistys

Circul, kiertotalouden uber

Purkutyömaiden kierrätyskelpoisen tavaravirran pelastaminen kiertoon helpolla ja vaivattomalla verkkosovelluksella. https://map.buttonprogram.org/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tiedonkulku purkutyömaiden ja rakennustyömaiden välillä on vajaavaista. Myös kierrätyskeskus saa tiedon suuristakin määristä kierrätyskelpoisesta materiaaleista tai laitteista usein liian lyhyellä varoitusajalla tai tieto ei kulje ollenkaan. Tavara päätyy purkujätteen mukana kaatopaikalle. Kuljetuksessa ja kaatopaikalla tavaran kierrätyskelpoisuus luonnollisesti laskee ja siitä tulee jätettä. Kokeilussa opimme kokoamaan erityisesti purkutyömaiden tietokantoja yhdelle alustalle sekä rakentamaan teknisesti tarpeeksi kevyen, mutta luotettavan ja helppokäyttöisen kiertotalouden verkkosovelluksen. Lisäksi opimme kierrätyskeskuksen henkilökunnan, purku- ja rakennustyömaiden ja muiden kierrätysmateriaaleja hyödyntävien toimijoiden käyttötarpeista. Hanketta pyritään jatkamaan merkittävästi suuremmilla EU Climate-KIC ja Helsingin kaupungin innovaatiorahoituksilla. Kokeilun paikka edesauttaa tavoitetta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kierrätys paikasta A) Circul sovelluksen tietokantaan kootaan arvio erityisesti purkuun menossa olevien rakennusten kiertoon kelpaavasta tavarasta ja sen määrästä sijaintitietoineen jo hyvissä ajoin ennen purkua sekä arvioitu purun alkamispäivämäärä. Sovelluksen avulla purkutyön tekijöiden on myös nopeaa ilmoittaa lisää kiertoon mahdollisesti kelpaavaa tavaraa ja noutopaikka. Paikkaan B) Materiaaleja tarvitsevat rakennustyömaat voivat etukäteen valmistautua noutamaan materiaalin purkutyömailta purkutyön alkaessa. Rakennustyömaat merkitsevät ilmoituksen haettavasta tavarasta ja sen määrästä sovellukseen. Tai paikkaan C) Myös kierrätyskeskuksen noutotyötä suorittava henkilökunta on valmis hakemaan tavaraa, joka ei mene suoraan kiertoon. Ensimmäiset kaksi kuukautta (helmi-maaliskuu) käytämme mobiilioptimoidun verkkosovelluksen kehitykseen ja käyttöön ottamiseen muutaman purku- sekä rakennustyömaan ja noin 5 kierrätyskeskuksen noutopalveluhenkilön kanssa, 2-3 ajoneuvoa . Seuraavat kaksi kuukautta (huhti-toukokuu) testaamme saammeko tavaran kiertoon 24-48 tunnin sisällä purkutyön alkamisesta joko suoraan purkutyömaalta A rakennustyömaalle B tai C kierrätyskeskukseen. Sovelluskehitys helmi-maaliskuu. Rohkea käytännön kokeilu huhti-toukokuu. >> Henkilökohtainen kiitos kaikille osallistujille, blogipostaus opituista asioista ja jatkokehitys isommilla resursseilla!

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa tietoalan kestävän kehityksen yhdistys Avoin Ry. Yhdistyksen verkostossa on +25 tietoalan osaajaa. Yhdistys kehittää voittoa tavoittelemattomia alustapalveluita, jotka edesauttavat ja skaalaavat kestävää kehitystä. Yhdistyksen kotisivut: avoin.org Syksyllä 2018 tapasimme pääkaupunkiseudulla toimivan Kierrätyskeskuksen. Kuulimme heidän ongelmistaan, eritysosaamisestaan ja tarpeistaan. Alkuvuonna 2019 juttelimme purkutyömaiden kiertotaloustietokantojen kokoamisesta maakuntaliiton kanssa. Kokeiluidea syntyi tapaamisten tuloksena.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

4,000€ ohjelmistosuunnittelu ja kehitys 1,000€ hallinnointi + Jokaiselle kokeiluun osallistuvalle kierrätyskeskuksen työntekijälle annetaan iso halaus mahdollisesta juroudesta huolimatta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Avoin Ry on +25 tietoalan osaajan verkosto, joka hallitsee verkko- sekä mobiilikehityksen, ketterän palvelusuunnittelun, karttapalvelut, datatieteen sekä vaativamman koneoppimisen ja lohkoketjuteknologian. Verkostomme osaaminen on vahvuutemme. Olemme myös tavanneet tutkimuslaitoksia ja kiertotalouden toimijoita. Digitaaliset ratkaisut olisivat hyödyttömiä iman tutkimustietoa ja käytännön tekijöitä. Kehittyvät palvelut vaativat taloudelliset resurssit: osallistumme muun muassa EIT Climate-KIC Innovation Grant sekä Helsingin kaupungin innovaatiorahaston hankehakuihin alkuvuoden aikana.

Learned from the experiment

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tietoalan yhdistyksemme antaa kokeilulleen arvion 7/10. Pääsimme hyvään alkuun digitaalisten palveluiden ohjelmoinnin kanssa ja tutustuimme rakennusalaan. Olemme nyt paljon valmiimpia käytännön kokeiluun suurten materiaalivirtojen pelastamiseksi uudelleen käyttöön. Tavoite 1 oli: “Ensimmäiset kaksi kuukautta (helmi-maaliskuu) käytämme mobiilioptimoidun verkkosovelluksen kehitykseen ja käyttöön ottamiseen muutaman purku- sekä rakennustyömaan ja noin 5 kierrätyskeskuksen noutopalveluhenkilön kanssa, 2-3 ajoneuvoa . Seuraavat kaksi kuukautta (huhti-toukokuu) testaamme saammeko tavaran kiertoon 24-48 tunnin sisällä purkutyön alkamisesta joko suoraan purkutyömaalta A rakennustyömaalle B tai C kierrätyskeskukseen.” Tulos 1: Heti hankkeen alussa selvisi, että rakennusvalvontavirastolla on arvokas paikkadata purkurakennuspäätöksen saaneista rakennuksista, mutta sen saamisessa kesti lopulta kuukausia. Ongelman suuruus alkoi hahmottua: purkutyömaita velvoitetaan selvittämään jatkokäyttöön kelpaavat materiaalit, mutta sitä ei käytännössä tehdä. Hanke sisältää paljon yhteiskehittämistä alan toimijoiden kanssa. Toteutettu: 1 purkurakennusten kartoitus: toteutettiin satelliittikartalla - kiitos Rakennusvalvonta virastolle paikkadatasta! 2 digitaalisen käyttöliittymän ideointi jatkokäyttöön kelpaavien materiaalien selvityksen avuksi: voidaan testata käytössä, esimerkiksi kun Heka Oy kilpailuttaa seuraavat purkuhankkeet (minimitavoite kilpailutuksessa on 70% kierrätysaste). Muut purkurakennukset pikaisessa selvityksessä. Kiitos Ytekki Oy:lle, Heka Oy:lle ja mm. Deletelle alustavasta neuvonnasta! Jatko: 3 materiaalitorissa ilmoittaminen ja materiaalien jakokäyttäjien selvitys: mm. omakotikentaminen/remontoiminen. Materiaalitori on kansainvälisesti ainutlaatuinen - on suuri etu, että on paikka jonne ilmoittaa materiaaleja. Pyrimme markkinoimaan matreiaalitori ilmoitustamme ja etsimme myös muut kanavat.Tämä on “myyntityötä”. 4 materiaalien nouto/toimitus, sopivan toimijan löytäminen tähän uuteen tehtävään. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksella on alustavaa kiinnostusta ainakin sparrata ja auttaa pilotoinnissa. Tavoite 2 oli: “Sovelluskehitys helmi-maaliskuu. Rohkea käytännön kokeilu huhti-toukokuu. >> Henkilökohtainen kiitos kaikille osallistujille, blogipostaus opituista asioista ja jatkokehitys isommilla resursseilla!” Tulos 2: Heko heko, eipä tämä aikataulu ollut realistinen: Sidosryhmien tapaamiset olivat hyödyllisiä (tapaamisista on lisää alla olevassa pitkässä kuvauksessa). Pääsimme sentään ohjelmoimaankin ja saimme pääkaupunkiseudun purkuluvan saaneet rakennukset satelliittikartalle: https://www.avoinmap.org/ > ks. nappula Buildings of Helsinki > punaiset rakennukset odottavat purkua. Taustatyö ja sovelluksen perus infra on nyt tehtynä. Käytännön testaaminen tehdään heti, kun sopiva purkurakennus löytyy. Rohkeus käytännön tekemiseen on edelleen tallella. Tunnelma, kun ensimmäiset isot tavaramäärät päätyvät kiertoon tulee olemaan erittäin palkitseva tiimillemme ja kaikille kumppaneille - tätä kohti mahdollisimman nopeasti! Tavoite 3. “Opimme kokeilussa kuinka tieto- ja rakennusalan sekä kiertotalouden huippuosaajien taidot saadaan toimimaan yhteen. Meillä on vastuu edistää yhteistyötä ja oppia hyvässä hengessä. Kokeilun paikassa meille on tärkeää aidosti kohdata toisemme, toivottavasti jopa innostua ja voimaantua yhteistyön pitkän aikavälin mahdollisuuksista.” Tulos 3: Saavutimme tuloksen. Tutustuimme alan toimijoihin hyvässä hengessä ja saimme paljon kannustusta ja kumppaneita Circul palvelun yhteiskehitykseen. <3 Tiimimme on äimistynyt kuinka paljon toimijoita on, emme ole yksin ratkaisemassa asioita vaan yhdessä!

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Tuloksia: Saimme purkuluvan saaneet rakennukset helppokäyttöiselle satelliittikartalle, Loimme digitaalista käyttöliittymää, Saimme valmiuden pilotoida, etsimme sopivaa purkurakennusta - otamme yhteyden kaikkiin kartallamme oleviin purkurakennuksiin. Kaksi vinkkiä: 1. Realismia: alkuvaiheessa on paljon selvittämistä 2. Rohkeutta: hyödyntäkää rakentava palaute ja kokeilkaa käytännössä Bonus vinkit: 3. Yhteistyötä: kokeilussa tulee reippaasti pitää vetovastuu ja innostaa sidosryhmät mukaan kokeilemaan uutta. 4. Ketteryyttä: kokeilun aikana tarjoutuu monta tilaisuutta jäädä jumittamaan, mutta miettikää: “hetkinen..kyllä me voimme testata tätä ketterästi..otetaan suorran yhteyttä tahoon a/b - ei kannata jäädä odottamaan hanketta x/y.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kaiken A ja O kokeilun jatkolle: Nyt tarvitaan käyttöliittymän hiominen, ohjelmointi tarkan määrittelyn mukaisesti ja testaaminen käytännön purkuhankkeissa, jota emme valitettavasti kyenneet toteuttamaan kokeilun aikana. Jatkorahoitusbudjetista osa kannattaa varata materiaalin selvittämisen ja kuljetuksen kustannuksiin. Kun on varaa maksaa ammattilaisille heidän työstään, niin he heltyvät pilotoimaan. Ammattitiimimme hankkeessa: tuotekehittäjä Otso Valta, ohjelmoija Elias Kunnas, käyttöliittymäsuunnittelija Venla Inkari Iso skaalaus: Ensimmäisten onnistumisten jälkeen meillä on mahdollista hyödyntää 200 kunnan purkurakennusdataa sekä jalkauttaa hanketta myös muihin maihin. Helsingin kaupunki ja Norjan tekninen yliopisto NTNU Stavangerissa ovat kiinnostuneet European Institute of Innovation and Technology (EIT) Raw-material yhteistyöstä, jolle voidaan valmistella raamit ja 100-200 000€ rahoitushakemus lokakuun loppuun mennessä. Norjassakin on paljon avointa dataa ja he seuraavat mielenkiinnolla mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen kiertotaloudessa. *Huom: tutustukaa kokeilun päiväkirjamerkintöihin alhaalla, kohdassa Pitkä kuvaus ja kuvat

What has happened during the experiment?

26.05.2019

OPPEJA !


Yhteenveto:


Tietoalan yhdistyksemme kartoitti hankkeen aikana Rakennusvalvontaviraston toimittaman tiedon avulla Helsingin purkupäätöksen saaaneet ja purkua odottavat rakennukset paikkatietona satelliittikartalla (noin 50 kpl). Rakennusvalvontavirastolla on toimittaa vastaavat tiedot yli 200 kunnasta. Lisäksi on mahdollista toimittaa tiedot rakennusluvan saaneista työmaista, joihin sisältyy purkua (pienempi määrä kuin purkulupia). Validoimme hankkeessa tapaa kerätä tietoa uudelleen käytettäväksi kelpaavista materialeista. Alustavasti vaikuttaa siltä, että purkuluvan hakija voisi tehdä selvityksen materiaaleista (kuten laki itseasiassaa velvoittaisikin), kunhan tähän tarjotaan riittävää ohjeistusta sekä tukea tavaran jatkokäyttäjien löytämisessä sekä noutojen järjestämisessä järkevästi. Digitaalisella palvelulla materiaalin kiertoa voidaan avustaa. Meille on ollut kokeilun aikana kunnia validoida kehityssuunnitelmaa muun muassa Helsingin kaupungin, Helsingin ympäristöyhtymän (HSY), Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n, Materiaalitorin ja Ytekki Oy:n kanssa. Haemme jatkorahoitusta, jotta voimme resursoida laadukkaan digitaalisen palvelun kehityksen.


Ohjelmoija Elias Kunnas, Käyttöliittymäsuunnittelija Venla Inkari sekä yhdistyksen puheenjohtaja ja tuotekehittäjä Otso Valta.


14.3 Yhdistyksemme datatieteilijä ja ohjelmoija Elias lisää Helsingin rakennukset (47 961 kpl) satelliittikartallemme käyttäen Helsingin kaupungin tuottamaa avointa dataa. Hanke sai loistavan alun - olemme onnekkaita että saamme kehittää hanketta avoimen datan luvatussa maassa. Myös Espoon ja Vantaan kaupungit ovat tuottaneet avoimen rakennuspaikkatiedon. Seuraavaksi asianamme on selvittää purkurakennusten paikkatiedot!


21.3 Tapasimme Rakennusvalvontaviraston Tellingin toimipisteellä todella ystävälliset neuvojat. Tutustuimme yhdessä Lupapiste.fi purkurakennusdataan ja teimme siitä tietopyynnön viraston tietoplaveluyksikölle. Hankettamme neuvottiin olemaan yhteydessä Rakennusteollisuuteen ja selvittämään kuinka hyvin kierrätyskelpoinen materiaali soveltuu korjaus-, purku- sekä omakotirakentamiseen.


29.3 Rakennusteollisuus ja Ytekki OY:n Katja Lehtonen kannustivat meitä hankkeessa rohkeasti eteenpäin. Purkurakennusdatalle olisi tarvetta ja se palvelisi muita hankkeita.


25.4 Rakennusvalvontavirasto lupasi sisäisen selvityksen jälkeen toimittaa hankkeellemme paikkatiedot Helsingin purkuluvan saaneista rakennuksista (alustavasti noin 200 kpl). Odotamme datan saapuvan pian vapun jälkeen. On kiiinnostavaa perehtyä onko datassa tietoa siitä mihin mennessä purun tulisi olla rakennuksissa tehtynä ja muuta hyödyllisä tietoa. GDPR huomioiden jää nähtäväksi voiko meille toimitettava data sisältää yhteystietoja, luultavimmin ei. Myöhemmin vastaava data on mahdollista tilata valtakunnallisesti yli 200 kunnasta, jotka käyttävät lupapiste.fi palvelua.


25.4 Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen johtajat tutustuivat satelliittikarttapalveluumme (kuva). Ideoimme, että myöhemmässä vaiheessa purkurakennusten kierrätyskelpoisesta materiaaleista voisivat periaatteessa hyötyä monenlaiset kierrätyspisteet: sorttiasemat, HSY, Stara, L&T sekä tietysti Kierrätyskeskus erityisesti ns “premium” materiaalin osalta - kaikkiin ekosysteemin toimijoihin tulemme olemaan yhteydessä! Stara onkin yhdistyksellemme jo tuttu organisaatio, sillä he ovat olleet aktiivisesti mukana ohjelmistoalan Junction ja Ultrahack tapahtumissa. Kierrätyskeskus kertoi olevansa HSYn kumppanina kansainvälisessä Circuit hankkeessa. Jatkamme yhteydenpitoa Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen mukavan ammattiporukan kanssa! Kierrätyskeskusten liitto ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus tutustuttivat tietoalan yhdistyksemme alunperin kiertotalouden ongelmiin 2018 kesällä - alle vuodessa olemme päässeet hyvään alkuun ratkaisujen valmistelussa.


2.5 Ytekki Oy:n Katja Lehtonen kertoi, että hän mielellään tutustuu purkurakennusten paikkatietoon, kun se on saatu satelliittikartallemme. Mahdollisesti Laakson purettavan sairaalan kierrätyskelpoisten materiaalien selvitys voisi tulla satelliittikartallemme ja muitakin materiaaliselvityksiä voidaan miettiä. Kartta on hyvä työkalu, jolla löytää purkurakennuksia, joihin olla yhteydessä sekä johon myöhemmin kirjata materiaaliselvitysdataa.


3.5 Tapaaminen HSY:n kassa. Keskustelemme kehittämämme satelliittikartan metsien ja maatalousmaiden hiilinielu- sekä biodiversiteettidatasta sekä sen käyttömahdollisuuksista muun muassa kaupungin hiilitaseen mittaamisessa, biodiversiteetin huomioon ottavasta kaupunkiluonnon hoidosta ja rakennushankkeiden ns. komepnsoimisessa. Samalla tutustumme tietysti myös rakennusdataan ja sen käyttömahdollisuuksiin!


17.5 Tapaaminen Ympäristöministeriöllä Ympäristöministeriön ja Motivan Materiaalitorin kanssa. Menimme tapaamiseen yhdessä Katja Lehtosen kanssa. Lehtosen Kokeilunpaikka hanke on Purkumateriaalien uudelleenkäytön toimintamalli. Toimintamalliin liittyy myös uudelleen käytettävien rakennusosien ja -materiaalien kelpoisuusasioiden osoittamisen käytäntöjen kuvaus yleisellä tasolla. Hankkeemme liittyvät tiiviisti toisiinsa. Samoinhan kokonaisuuteen liittyy Lehtosen mukaan myös purkukartoitus-menettelyn käyttöönotto, joka tulee olemaan YM:n ja RAKLI:n purkamisen Green Deal -sopimuksen yksi kulmakivi. Purkurakennus-hankkeemme olisi pulassa ilman Katjaa. Me osaamme ohjelmoida, hän kertoa miten hyödyntää dataa ja rakentaa palvelua aitoon käyttötarpeeseen. Tapaamisen jälkeen keskustelemme suuremmasta EAKR hankehausta syksyllä.


26.5 NYT saimme purkurakennusdatan Rakennusvalvontavirastolta. Ohjelmoija Elias Kunnas implementoi sen välittömästi kartalle. Otimme yhteyden HSY:n sorttiasemiin ja Deleteen, jotka pitivät dataa hyvänä, mutta kehottivat olemaan suoraan yhteydessä rakennusten omistajiin. Seuraavaksi juttelemme Heka Oy:lle, sillä osa purkupäätöksen saaneista rakennuksista on kaupungin omistuksessa. Näistä rakennuksista olisi hyvä aloittaa uudelleen käytettävien materiaalien selvittäminen. Asianamme on sen jälkeen tavoittaa suurempi joukko remontoijia, jotta materiaalia voitaisiin hakea/toimittaa purkurakennuksista isommissa erissä suoraan tarvitsijoille. Kertotaloutta edistäville tahoille selvitetään myös tarpeen mukaan tukea. Olemme myös yhteydessä Staraan ja L&T OY:hyn kuullaksemme heidän


4.6 Pitch tilaisuus kokeiluille. On kiinnostavaa kuulla kuinka kaikki ensimmäisessä tapaamisessa esittäytyneet hankkeet ovat edenneet. Circul hankkeemme jatkorahoitus olisi suuri kunnia: tekeminen tuntuu merkitykselliseltä - tunnemme että tietoalan ratkaisujen skaalautuvuus voi aidosti tuoda uutta apua kiertotalouden edistämiseen. On selvää että materiaalivirtoja täytyy ohjata kiertoon merkittävästi nykyistä enemmän - tiedon hallinnalla, avoimuudella ja monipuolisella käytöllä tullaan saavuttamaan edistystä!


Kiitos Ympäristöministerilölle tärkeästä henkisestä ja taloudellisesta tuesta kokeilulle ja kaikille organisaatioille, jotka meitä auttavat ja viisastuttavat! <3

Comments
Login to comment
Hide comments