Dumppaa diabetes ruokakaupassa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

AikuisetTyössäkäyvätLiikuntaTerveysArjenhallintaPalvelumuotoiluRuokaDiabetes

652 views

Experiment created 21.05.2019

ODL Liikuntaklinikka

Dumppaa diabetes ruokakaupassa

Kuluttajat tekevät ruokakaupassa merkittäviä valintoja, jotka vaikuttavat diabetesriskiin. Terveyttä edistävä ruokakauppa-konseptin tavoitteena on tukea asiakasta tekemään parempia ruokavalintoja sekä kannustaa asiakkaita liikunnalliseen elintapaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomalaiset syövät liian paljon suhteessa kulutukseen. Myös ruoan laadussa on vielä parannettavaa, mm. kuidun vähäinen saanti, rasvojen laatu, suolan määrä. Arkiliikunnan määrä on myös vähentynyt. Nämä yhdessä lisäävät mm. tyypin 2 diabeteksen riskiä. Ravitsemukseen liittyviä päätöksiä tehdään erityisesti ruokakaupassa. Kiireisenä, väsyneenä tai nälkäisenä tulee usein tehtyä huonoja ruokavalintoja. Tuoteselosteiden tulkinta ei aina ole helppoa. Terveellisempien elintarvikkeiden löytäminen voi olla haastavaa. Herättääkö konsepti kiinnostusta asiakkaiden ja kaupan piirissä? Onko konseptin mukaisella toiminnalla vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen (esim. terveellisten tuotteiden menekkiin) tai arkiaktiivisuuteen? Kuinka paljon konseptin toteuttaminen maksaisi?

Miten kokeilu toteutetaan?

Luomme konseptin, joka tukee asiakasta tekemään parempia ruokavalintoja kaupassa sekä kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan. Terveelliset valinnat tehdään helpoksi, näkyväksi esim. hyllymerkinnöillä (esim. karkkihyllyllä voisi olla eroteltuna vähän energiaa sisältävät karkit), poluttamalla "terveellinen" linja ja "askeleita lisäävä" linja, mahdollistamalla terveellisen välipalan syöminen ennen kauppaostosten tekemistä, ravitsemusasiantuntijan henkilökohtaiset ja ryhmäopastukset. Kaupassakäynti on myös hyvää arkiliikuntaa, ja se tehdään tässä konseptissa näkyväksi, esim. askelmittarin käyttäminen kauppa-asioinnin aikana. Kauppa voi järjestää erilaisia liikunnallisia kampanjoita (esim. tänään kaikkien kasviksia ostaneiden kesken arvotaan uimahallilippuja), tekemällä näkyväksi sen, että ostoskorien kantaminen on hyvää lihaskuntojumppaa, tukemalla kauppa-asiointia pyörällä tai jalkaisin). Kaupassa voi olla myös 'ständi', jossa on mahdollisuus esim. tehdä diabeteksen riskitesti ja saada ohjausmateriaalia diabeteksen riskitekijöistä Kokeilun aikana laaditaan yhteistyössä kaupan alan toimijoiden kanssa terveyttä edistävä ruokakauppa -konsepti. Laaditaan tukimateriaalit konseptin toteuttamiseksi. Konseptin mukaista toimintaa kokeillaan muutamassa ruokakaupassa esim. puolen vuoden ajan. Selvitetään konseptin vaikuttavuutta ja käytettävyyttä palautekyselyin ja haastatteluiden avulla ja seuraamalla eri elintarvikeryhmien menekkiä. Tehdään laskelmat, kuinka paljon konseptin toteuttaminen jatkossa maksaisi eri kokoisissa ruokakaupoissa. Syksyllä 2019 suunnitellaan ja testataan konseptia.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Konsepti suunnitellaan yhteistyössä ODL Liikuntaklinikan liikunta- ja ravitsemusasiantuntijoiden, kaupan alan asiantuntijoiden sekä asiakkaiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Konseptin verkoston luomiseen, suunnitteluun ja kokeiluun kuluu työaikaa, joiden kustannukset yhteensä n. 5000 euroa. Viestintämateriaalin suunnitteluun ja toteuttamiseen n. 2500 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

ODL Liikuntaklinikalla on vahvaa terveydenedistämisen osaamista painonhallinnan ja diabeteksen ehkäisyn näkökulmasta sekä osaamista ihmisten ravitsemus- ja liikuntakäyttäytymisestä sekä niihin vaikuttamisesta.