1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Vapaaehtoistoiminta
Experiment created 02.11.2017

Etäkummi

Ajasta ja paikasta riippumaton etäkummitoiminta harrastustoiminnan tukemiseen. Kaikilla ei ole mahdollista fyysisesti osallistua lasten harrastustoiminnan tukemiseen, mutta teknologian välityksellä se olisi mahdollista.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kummihalukkuus toimia lapsen harrastustoiminnan tukena. Fyysisesti he voivat olla kaukanakin toisistaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Laaditaan etäkummitoiminnalle pelisäännöt ja kehitetään toimintamuodot, jotka parhaiten palvelee sekä kummia, että kummilasta, jotta he löytävät toisensa ja toimintamuodon.