”Hävitetään meidän koulun hävikki!” — Oppilaat edistämässä hävikitöntä ja kestävää kouluruokailua | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta

Experiment's themes

HävikkiKasvatusKestävät elämäntavatKestävä kehitys
Experiment created 05.03.2021

”Hävitetään meidän koulun hävikki!” — Oppilaat edistämässä hävikitöntä ja kestävää kouluruokailua

Kokeilussa yhteiskehitetään ja skaalataan kahta vuonna 2020 toteutettua kokeilua: Kuntoutussäätiön ”Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon” ja Hämeenlinnan kaupungin ja Palmia oy:n ”Hävitetään hävikki” -kokeiluja. Kokeilussa jatkokehitetään tapoja vahvistaa lasten ja nuorten ilmasto-osallisuutta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ruoka vastaa noin viidennestä keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä, joten kestävillä ruokatottumuksilla on merkitystä hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi. Ruokakasvatus on osa peruskoulujen opetussuunnitelmia ja kestävyyden toteutuminen kouluruokailussa voi vaikuttaa positiivisesti myös perheiden ruokakulttuurin kehittymiseen kestävään suuntaan. Lapset ja nuoret ovat usein hyviä lähettiläitä uuden tiedon jalkauttamisessa perheiden arkeen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa yhteiskehitetään ja skaalataan kahta vuonna 2020 toteutettua kokeilua. Kokeilut ovat - Kuntoutussäätiön ”Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon” - Hämeenlinnan kaupungin ja Palmia Oy:n ”Hävitetään hävikki” Jatkohankkeessa jatkokehitetään ja skaalataan opetusmateriaalia ruokahävikki- ja ilmastoteemojen ympärille. Opetusmateriaalia on tarkoitus tuottaa eri luokka-asteille (esim. 1–3 lk, 4–6 lk, 7–9 lk), jotta ruokahävikin ja sen ilmasto- ja ympäristövaikutusten ymmärtäminen olisi helpompaa. Opetusmateriaalin tuottavat hankkeen asiantuntijat. Myös opettajien perehdyttäminen ruokahävikki- ja ilmastoteemojen käsittelyyn koulun arjessa on kokeilun tavoitteena. Jatkohankkeessa pyritään vahvistamaan oppilaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kokemusta. Vallitsevan koronatilanteen asettamissa rajoissa pyritään järjestämään matalan kynnyksen ruokahävikkiparlamentteja kouluissa, joissa oppilaat pääsevät jakamaan ideoitaan koulun, opetustoimen ja ateriapalveluiden edustajille.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Tässä jatkohankkeessa yhdistetään parhaat opit Kuntoutussäätiön sekä Palmia oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin kokeiluista, ja skaalataan kokeilujen oppeja Hämeenlinnan ja Helsingin kaupunkeihin sekä uusille alueille. Rahoituksen päähakijana toimii Kuntoutussäätiö ja päätoteuttajia ovat lisäksi Hämeenlinnan kaupunki ja Palmia oy.

Mikä on kokeilun budjetti?

Budjetti on 10 000 euroa/YM

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimi koostuu usean alan asiantuntijoista. Toteuttajat ovat mm. ympäristösosiologian, viestinnän ja kuntien ilmastotyön asiantuntijoita.

What has happened during the experiment?

14.06.2021

Kokeilumme on edennyt pitkin kevättä vaiheeseen, jossa koulujen käyttöön tuotettu oppimateriaali voidaan skaalata kouluihin ympäri Suomea. Materiaali tulee kesäkuussa verkkoon kaikkien saataville!
Comments
Login to comment
Hide comments
07.03.2021

Hei. Mainio kokeilu!

Hei. Tärkeä aihe opiskelijoille - seuraan mielenkiinnolla!PS: Avoin Ry:llä on tavoitteena kehittää Lunchbunch ruokakalenteri verkkosivu erityisesti kouluille ja varhaiskasvatukseen. Konsepti on oppilaiden ideoima. Lounasruoka-annosten ympäristöjalanjäljet olisivat siinä seurannassa pelillisesti. Jos haluatte tulla mukaan tähän kehitykseen - laitelkaa viestiä otso@avoin.org. :)


Comments
Login to comment
Hide comments