1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
Experiment created 24.03.2020

Hiilinieluja kuntien joutomaille

Tavoitteena on poistaa hiilidioksidia ilmakehästä perustamalla hiilinieluja Lempäälän kunnan omistamille pakettipelloille yhteistyössä Pirkanmaalaisten yritysten kanssa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sinä päivänä, kun ympäristöteoista tulee kannattavaa, avointa liiketoimintaa, maailma pelastuu, koska yritykset haistavat mahdollisuuden tehdä rahaa. Meidän tavoitteenamme on todentaa tämä ilmastonmuutosta vastaan taistelussa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Puunin hiilinielut tuotetaan uudelleenmetsittämällä suomalaisten kuntien omistamaa entistä maatalousmaata, joka ei voimakkaasta heinänkasvusta johtuen metsity luontaisesti (lisäisyys). Pyrimme luomaan lehtipuuvaltaisia lehtoja ja sekametsiä, jotka ovat useamman puulajin ansiosta vastustuskykyisiä tauteja ja tuhohyönteisiä vastaan (resilienssi). Monilajinen puukanta tarjoaa ekologiset lokerot laajalle kirjolle lajeja (biodiversiteetti) ja on etenkin lehti- ja jalopuiden (tammi) ansiosta ilmastokestävä tulevaisuuden korkeammissa lämpötiloissa. Puunin hiilinielujen pysyvyys on sopimuksellisesti 100v, niiden kapasiteetin laskee Suomen Luonnonvarakeskus LUKE ja niistä kirjoitetaan GHG-protokollan, LULUCF-ohjeistuksen mukainen auditointikelpoinen projektikuvaus. Kokeilussa perustettaisiin Lempäälän kunnan omistamalle peltoheitolle Savonkulman tammilehto (Google-maps koordinaatit: 61.367298, 23.824148), joka sitoisi sadan vuoden vähimmäispysyvyysaikana ilmakehästä n.1223 tonnia hiilidioksidia. Maanomistajuus säilyy Lempäälän kunnalla ja hiilinieluista syntynyt metsävarallisuus jää kunnan sekä sen asukkaiden hyväksi. Puuni Oy maksaa istutuksen ja taimikonhoidon kokonaisuudessaan, joten kunnalle ei hiilinielujen perustamisesta tule kustannuksia. Puuni Oy pyrkii myymään LUKE:n laskelmia vastaavan määrän hiilidioksidikompensaatiota paikallisille yrityksille näiden hiilijalanjäljen pienentämiseen ja neutralisoimiseen. Istutukset tapahtuvat toukokuussa 2020.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilussa ovat mukana kaikki tarvittavat tahot: Puuni Oy, yhteyshenkilö: Juha Siitonen Lempäälän kunta, yhteyshenkilö: yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa. Suomen Luonnonvarakeskus LUKE, Yhdyshenkilö: Tutkija Antti Wall Tämänhetkiset asiakkaat Pirkanmaalta muihin Lempäälän hiilinieluihin: Tampere-talo Oy, (hiilineutraali omien operaatioiden suhteen 2019), yhteyshenkilö Kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto Lehtovuori Oy, yhteyshenkilö: CEO, Eero Ojanen

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun budjetti on 10 000€. Heinämaan metsittäminen tammentaimilla välttämättömine taimikonhoitoineen ja usean vuoden ajalle jakautuville heinänpoistoineen maksaa kohteessa n. 4000€/hehtaari, joten hankerahalla saataisiin perustettua tämä 2,5 hehtaarin kokoinen hiilinielu kokonaisuudessaan.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Puuni Oy on noin vuoden vanha Mikkeliläinen start-up. Meillä on myös toimisto pääkaupunkiseudulla. Henkilöstömme on seuraava: Joona Puhakka, hallituksen puheenjohtaja, Co-founder, Business B.SC - Arizona State University CEO | Founder, Coredo Oy Sales consultant, Accenture Oy +358 50 5339571, joona.puhakka@puuni.fi Petri Kämäräinen, Co-founder, Technology Director of operations | Partner, Coredo Oy Senior Manager, Accenture Oy Technology Manager, Sonera Zed Director R&D, European Game and Entertainment Technology +358 45 6411771, petri.kamarainen@puuni.fi Juha Siitonen, Co-founder, Science M.Sc – University of Kuopio B.Sc – University of Glasgow Senior Clinical Research Associate, PRA International Clinical Research Associate, Novo Nordisk +358 45 6730620, juha.siitonen@puuni.fi Teemu Saramäki, myyjä Metsänhoitaja. Olemme saaneet Business Finlandilta 50 000€ rahoitusta kansainvälistymisen kehittämiseen.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Pyrimme todentamaan liiketoimintamallimme, ja sen, kuinka voimme paremmin tuoda yrityksiä ja kuntia yhteen taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tulemme seuraamaan hiilinielujen kasvua Maanmittauslaitoksen laserkeilausdatalla ja vertaamme sitä LUKE:n laskennalliseen arvioon. Pyrimme myös määrittämään palvelun hintaa

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Meillä on sopimukset allekirjoitettuna Mikkeliin ja Lempäälään sekä sopimusneuvottelut loppusuoralla Kouvolan kanssa. Kiinnostuneita kuntia ovat lisäksi mm. Hämeenkyrö, Kontiolahti ja moni muu. Kuntaliitto on luvannut tehdä Kunta-lehteen jutun, kun ensimmäinen taimi istutetaan keväällä 2020.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Aiemmin mainittu BF:n rahoitus kohdistuu kansainvälistymiseen, joten tämä ”Hiilinieluja kuntien joutomaille”-kokeilu ei saa tällä hetkellä julkista rahoitusta. Kokeilu toteutuu nykyisellään siinä määrin kun pystymme saamaan siihen yrityksiltä kompensaatiorahaa, mutta YM:n rahoituksella kokeilu toteutuisi laajemmassa mittakaavassa (saisimme Lempäälän Savonkulman tammilehdon toteutukseen keväällä 2020).