Kerrostalon patteriviilennys | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Experiment's themes

IlmastonmuutosAsuminen HiilijalanjälkiSisäilmaUusiutuva energia
Experiment created 31.12.2020

Kerrostalon patteriviilennys

Kokeilulla osoitetaan, että patteriverkoston kautta toteutettu keskitetty viilennys on toimiva tapa ylilämmön torjuntaan ja terveellisten lämpöolosuhteiden säilyttämiseen kerrostaloissa. Kokeilussa toteutetaan viilennyssimulointi sekä laitesuunnittelu uudiskohteeseen ja olemassa olevaan kerrostalokohteeseen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Asuinkerrostalojen viilentämiselle on vuosi vuodelta enenevä tarve. Tarpeeseen vastataan nykyisellään asukas- ja huoneistokohtaisilla ratkaisuilla, jotka eivät ole ylläpidon, energiankäytön, hallinnon tai kustannusten kannalta optimaalisia. Turvallisella ja ammattitaitoisella taloyhtiön hallinnassa olevalla toteutuksella vältetään asuntokohtaiset sisäilma- ja rakenneongelmat. Patteriviilennysjärjestelmän kylmä tuotetaan energiatehokkaalla kaukolämpöviilentimellä. Kaukolämmön energiaa käytetään vain kun todellinen jäähdytystarve on, eli jäähdytyskaudella kesä-syyskuussa. Käyttökustannukset määräytyvät alueen kaukolämmön hinnan sekä viilennettävän kiinteistön rakenteiden perusteella. Ratkaisussa asuntoihin asennetaan tuulettimella varustetut lämmitykseen ja viilennykseen soveltuvat viilennyspatterit, sekä huoneistokohtainen lämpötilan ohjaus. Tuulettimella tehostetaan ilmankiertoa patterin lävitse. Tämä mahdollistaa pattereiden käytön myös viilennyksessä. Huonekohtaisen ohjauksen ansiosta, jokainen asukas voi vaikuttaa itselleen mukavan lämpötilan löytymiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeiluun valitaan uudiskerrostalokohde sekä saneerauskohde, joihin on olemassa riittävät lähtötiedot. Lisäksi kohteisiin toteutetaan laite- ja putkistokartoitus. Lähtötietojen pohjalta valitaan oletetusti kuumimmat huoneistot ja ne altistetaan mitoituslämpökuormille. Simuloinnin tulosten perusteella suunnitellaan taloyhtiöihin keskitetty viilennyslaitteisto.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Fortodomo Oy fortodomo(ä)fortodomo(piste)fi 046 843 1140

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun budjetti on 25 000€. Kustannus muodostuu -palkoista -uudiskohteen sekä saneerauskohteen valinnasta -lähtötietojen hankkimisesta -kohdekäynneistä sekä laite- ja putkistokartoituksista -viilennyssimulointien teettämisestä -laitesuunnittelusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hankkeella on taustaverkoston kautta käytettävissä pitkäaikaista energia- ja talotekniikka-alan osaamista. Kokeilu käynnistyy kun rahoitus varmistuu.