3

Kokeilun oppi

-

Experiment created 02.01.2020
Herkko Hietanen

Kiinteistökaupan automatisointi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kiinteistöjen kauppa on pitkälti informaation keräämistä, jakamista ja sen pohjalta tehtyjen dokumenttien tuottamista. Kiinteistön kaupassa informaatiovirheet maksavat aikaa ja rahaa. Prosessin automaatiolla voidaan parantaa laatua, tehostaa prosessia ja asiakaskokemusta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hankkeessa toteutetaan verkkopalvelu, jonne kiinteistön myyjät keräävät tiedon myytävistä kohteista. Tietojen keräämistä tehostetaan integroimalla julkisia ja yksityisiä rajapintoja palveluun. Kerätyillä tiedoilla voidaan laatia kiinteistön kauppaan liittyviä asiakirjoja, kuten kauppakirja. Järjestelmä mahdollistaa myös kaupan eri vaiheiden seuraamisen helposti yhdestä näkymästä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilussa kehitettävä palvelu hyödyttää kiinteistöjä runsaasti myyviä yrityksiä ja yhteisöjä tehostamaan myyntiprosessia.

Mikä on kokeilun budjetti?

Hankkeen kokonaisbudjetti on 90.000€. Hanke sai Kiradigi-hankkeelta 20.000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hanke on saanut rahoituksen Kiradigi-hankkeesta. Hankeen rahoittajana toimivat myös Senaatti kiinteistö ja Turre Legal Oy.

Learned from the experiment

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilussa tuotettiin verkkopalvelun, jonka avulla Senaatti kiinteistöt pystyi automatisoimaan kiinteistökaupan tiedon keräämistä. Verkkopalvelun avulla tietoa pystyi helposti jakamaan organisaation sisällä ja viemään yhdenmukaiseen kauppakirjaan, jonka palvelu tuottaa kerätystä tiedosta. Keskeisiä oppeja: 1. Integraatiot vanhoihin legacy-järjestelmiin ovat haastavia. 2. Käyttäjien koulutukseen ja ihmisten käyttäytymisen muutokseen pitää panostaa. 3. Palvelun muokkaaminen yksittäisiä kiinteistöjä myyville asiakkaille on haastavaa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Senaatti kiinteistö otti kokeilun tuloksena syntyneen palvelun pilottikäyttöön 2019. Palvelun pohjalta Senaatti kehittää dokumenttiautomaatiota eteenpäin. Katso lisätietoja hankkeen tuloksista http://www.kiradigi.fi/media/hankemateriaali/loppuraportit/kiinteistokauppa_klikkauksella.pdf