Koko Suomi auttaa liikkumalla | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Diabetes

568 views

Experiment created 22.05.2019

ODL Liikuntaklinikka

Koko Suomi auttaa liikkumalla

Ehkäise diabetesta liikkumalla ja auta samalla muita. Mitä enemmän liikut, sitä enemmän saat hyvää itsellesi ja muille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomalaiset istuvat liikaa mm. töissä, virastojen odotustiloissa ja koulujen välitunneilla. Istumisen vähentämiseen tarvitaan uusia kannustavia menetelmiä. Liiallinen paikallaanolo on tyypin 2 diabeteksen itsenäinen riskitekijä. Millainen sivusto hankkeen toteuttamiseen tarvitaan ja kuinka paljon se tulisi maksamaan? Onko sponsoreilla kiinnostusta rahoittaa hanketta? Kuinka paljon hankkeella saadaan lisättyä aktiivista aikaa, jolla voidaan ehkäistä tyypin 2 diabetesta?

Miten kokeilu toteutetaan?

Järjestetään odotustiloihin kuntopyöriä, kävelymattoja, steppereitä tmv. Liitetään kuntoilulaitteisiin tietokone, joka kerää kävellyt/ pyöräillyt kilometrit sähköiselle alustalle. Liikutuista kilometreistä välitetään rahaa hyväntekeväisyyteen (esim. lasten liikuntaharrastusten tukemiseen). Hankitaan yrityksiä sponsoroimaan liikuttuja kilometrejä. Näin yritykset voivat tukea suomalaisten aktiivisuuden lisääntymistä ja liikkuvat ihmiset voivat edistää sekä omaa että muiden hyvinvointia. Hankitaan sponsoreita. Hankitaan sponsoreiden avustuksella liikuntavälineitä ja tietokoneita sekä sitoutetaan heitä tukemaan liikkumista. Luodaan alusta, jolla liikutut kilometrit muutetaan rahaksi ja siirretään hyväntekeväisyyteen. Hankkeen toimivuutta kokeillaan 1-2 toimipisteessä. Syksyn 2019 aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

ODL Liikuntaklinikka hankkii yhteistyökumppaneita sekä selvittää kokeilun toteuttamisen kustannusrakenteen. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluavustuksen (7500 euroa) turvin hankitaan sponsoreita sekä selvitetään alustan kustannukset sekä toteutetaan pilotti 1-2 toimipisteessä. Hankkeen laajempaan käyttöönottoon tarvitaan lisää rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Laajat verkostot ja ODL:n tunnettuus ja maine, joiden avulla yhteistyökumppaneiden hankkiminen mahdollistuu.