Kunnan sekä kansalaisen hiilibudjetin automaattisen laskennan sekä optimoinnin. | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Täydennystä tiimiin
  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Experiment's themes

KuntaYmpäristöIlmastoTeknologiaDigitalisaatioYliopistoLiiketoimintamallitElämänhallintaMydata (omadata)Open dataYhteisöllisyysDemokratiaRuokaIlmastonmuutosTasa-arvoLiikenneAvoin dataAlustatalousHiilijalanjälki

1592 views

Experiment created 29.04.2020

Kunnan sekä kansalaisen hiilibudjetin automaattisen laskennan sekä optimoinnin.

Tarkoitus on antaa kotitalouksille ‘mitattua reaaliaikaista tietoa’ heidän elämäntapansa eri osa-alueiden (asuminen, liikkuminen, kuluttaminen sekä ruokailu) ilmastovaikutuksista. Auttaa päästöjen optimoinnissa. Hiilibudjetti on väline luomaan tällainen yksilötason ilmastosopimus.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten kansalainen voisi puolittaa päästönsä jollei niitä mitata. Asukkaan orientoituminen jatkuvaan mittaamiseen toteutuu saavutettujen hyötyjen kautta; - optimoinnilla saavutettu rahallinen säästö; sähkölaskussa, vesilaskussa, lämmityksessä, polttoaine laskussa, dynaamisessa ‘vuokra vastikkeessa’. - dynaamisen vuokra- ja jätevastikkeen kautta (voi olla myöskin ‘virtuaali mittarilla’ toteutettu autopaikan sähkövastike +/-) joissa asukas voi saada säästöjä oman järkevän sekä ekologisen käyttäytymisensä kautta. Näitä menetelmiä olemme kehittäneet Kotkalaisessa taloyhtiössä. Hiilibudjetti automaatio on uusi kokeilu, jossa: - optimoinnin jälkeisten päästöjen kompensointiin tarjotaan mahdollisuutta kumppaneidemme kautta. - optimoinnin kautta tarjoutuu mahdollisuus päästöjen myymiseen kaupan bonuksia, operaattorin- tai kunnan palveluita vastaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Mittaus toteutuu käytännössä sensoreilla sekä kumppaneilta saadulla tiedolla jotka mittaavat; lämpötilaa, kosteutta, valoisuutta, sähkönkulutusta, hiilidioksidipitoisuutta, liikettä sekä liikkumismuotoja. Nämä ovat kiinteistöön asennettuja sekä mobiilipäätelaitteen omia sensoreita. Toimimme laaja alaisella yhteistyöllä eri siilojen (lämmitys, vesi, sähkö, jne.) yritysten kanssa, joilta saamme myöskin mittaustietoja. Käytännössä koska tässä on kyse sähkölämmitteisestä rivitaloasunnosta niin asunnon sähköverkkoon asennetaan ‘There suora’- palvelu: https://www.there.fi/toiminta/ Näistä kaikista mittaus tiedoista muodostamme pilvipalvelussa erilaisia yhdistelmiä (virtuaali sensoreita sekä niistä koottuja ryhmiä) joiden poikkeamia olemme erikoistuneet havaitsemaan.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Zeneko Oy, There Corporation, Moprim sekä D-mat.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kunnanjohtajan käytössä olevan (kunnan) sähkölämmitteisen rivitaloasunnon optimointi Theren Suora ratkaisulla: - Laitteisto reaaliaika mittauksella: 310€. - Asennus: 620€. - Raportointi ja muut työt: 1K€/pvä= 1 x 1.240. - Matkakustannukset: 87€. Moprim sovelluksen aikaansaama kulkumuotojen tunnistaminen sekä laskenta 1 x 1.240€. D-mat hiilibudjetin laskenta 1 x 1.240€. Zeneko Oy energia- ja ympäristötehokkuuden mittaus sekä hiili budjettiin optimointi 4 x 1.240€. Yhteensä: 9.697 € (sis.alv).

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Olemme aiemmin toteuttaneet Fiksu kalasatama kotihiili testauksen http://kotihiili.fi/ . Kotkassa meillä on kaksi kaukolämmitteistä kerrostaloa multisensoroituna joka on toisenlainen mutta tähän läheisesti liittyvä mittausratkaisun toteutus. Tietotekninen mittausratkaisu on toteutettu Helsingin yliopiston tietojenkäsittely laitoksen kanssa (Prof.Tarkoma ja T:ri Lagerspetz) jotka ovat kehittäneet SPARK- analytiikan jota mittauksessa käytämme. Hiilibudjetti laskentamalli on kehitetty yhteistyössä LUT:n kanssa. D-mat alku-kartoittaa ja laskee ko.kansalaisen eri osa-alueiden päästöt. Zeneko Oy toteuttaa tämän mittauksen sekä hiilibudjetin automaation kokeilun jonka työpanos on kolme henkilötyökuukautta. D-mat (hiilijalanjäljen osaaminen), Moprim (kulkumuoto tunnistuksen osaaminen) sekä There (sähköverkon kulutuksen optimoinnin osaaminen) työpanos kullakin on yksi konsultointipäivä. Thereltä lisäksi ‘suora’- palvelu jolla optimoidaan sähkölämmityksen kulutusta sekä päästöjä.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Ratkaisut jäävät pysyvästi kunnalle sekä kunnanjohtajalle. Ratkaisua näin edelleen kehitetään yhteistyössä YM sekä Motivan kanssa. Tarkoituksena on kaupallistaa patentti sekä laajentaa vähintäinkin Euroopan laajuiseksi konseptiksi.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Padasjoen kunta/ kunnanjohtaja

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Ei saa muuta rahoitusta. Ei toteudu ilman YM rahoitusta.