Lampaanvillan kuljetuksen logistiikka | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta

Experiment's themes

KiertotalousMaaseutuJätteen määrän vähentäminenEkologisuusHiilijalanjälki

141 views

Experiment created 12.11.2021

Annika Kontkanen, osana YAMK opinnäytetyötä Oulun ammattikorkeakoulussa

Lampaanvillan kuljetuksen logistiikka

Kuinka saadaan tiloille jäävä lampaanvilla kustannustehokkaasti ja mahdollisimman ekologisesti kuljetettua jalostuspaikkaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lampaanvilla etenkin lihatuotantoon suuntautuneilla tiloilla jää tilalle, koska sen markkinahinta ei kata lajittelu- ja kuljetuskustannuksia. Hävikki villalle on suunnitteilla käyttöä, joka ei vaadi niin tarkkaa lajittelua kuin langaksi kehrääminen tarvitsee. Villan jääminen jätteeksi on ekologisesti kestämätöntä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa kartoitan tilat, joissa villaa jää jätteeksi ja lasken villamäärät. Suunnittelen ajoreitin ja käyn hakemassa villat tiloilta hyötykäyttöön. Jatkossa suunnitellaan tilallisten kanssa ennakkoon tulevat villamäärät ja voidaan hyödyntää tämän kokeilun tuloksia logistiikan suunnittelussa ja optimoinnissa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Tähän kokeiluun riittää hakijan työpanos, kun otetaan huomioon, että pystyn ajamaan kevytkuorma-autoa ja kevyttä peräkärryä. Villa on suhteellisen kevyttä, joten tällä yhdistelmällä saadaan kuljetettua riittävä määrä tavaraa. Vastaanottajana on kehräämö, jonka kanssa teen yhteistyötä.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun budjetti koostuu polttoainekustannuksista, ajoneuvoyhdistelmän käyttökustannuksista, ajankäytöstä, matkalla tapahtuvista yöpymisistä ja villantuottajalle maksettavasta villan korvauksesta. Kokeilubudjetti on 5000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Logistiikka osaaminen on käytännön työelämästä hankittua toimiessani metsäasiantuntijana metsänhoitoyhdistyksessä. Villaketjun tutkiminen on osa opinnäytetyötäni. Työaikaa voin käyttää kokeiluun sen vaativan määrän, koska se linkittyy suoraan opintoihini. Opinnot rahoitan ansiosidonnaisella, mutta muuta rahoitusta hankkeellani ei ole.