Liikkeenvahvistuskamerateknologian hyödyntäminen uusille alueille | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta

Experiment's themes

AmmattikorkeakouluTeknologiaDigitalisaatio
Experiment created 18.02.2020

Liikkeenvahvistuskamerateknologian hyödyntäminen uusille alueille

Tavoitteena on selvittää liikkeenvahvistuskameratekniikan ja -teknologian mahdollisuuksista teollisuuden kunnossapidossa (metsäteollisuus) ja raideliikenteessä. Kokeilujen tavoitteena on löytää uusia kohteita, joita ei pystytä mittaamaan perinteisillä värähtelytekniikoilla esim. sähkömoottorien kiinnitysalustat. Kokeilun tavoitteena on myös arvioida, onko tämä tekniikka mahdollisesti korvaamassa perinteisen värähtelytekniikan vai ovatko ne toisiaan tukevia.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilun avulla jalkautetaan alan uusinta teknologiaa perinteisen metsäteollisuuden pariin ja raideliikenteeseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeiltavan liikeenvahvistuskamerateknologian avulla kohteiden liikettä vahvistetaan kamerakuvassa. Kuvatun materiaalin ja liikkeenvahvistusteknologian avulla voidaan tehdä mm. värähtely- ja siirtymämittauksia. Kohteeksi kelpaavat jo muutoinkin värähtelymittausten kohteina olevat, tosin koskettamatta, sekä runsaasti myös sellaisia kohteita, joita ei voi perinteisillä mittausmenetelmillä analysoida. Kohteina voivat siis olla: • Kaikki pyörivät koneet • Pedit, koneikot • Erityyppiset rakenteet • Putkilinjat ja kannakointi • Infra –esim. sillat, ratakiskot, liikkuva kalusto Tässä kokeilussa tarkoitus on myös testata, voidaanko teknologiaa käyttää hyvinvoinnin toimialaan liittyvissä kohteissa.  Aikataulu 1/2020 - 11/2020

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Uudistuva Teollisuus, Käynnissäpidon tutkimusryhmä.

Mikä on kokeilun budjetti?

56 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Rahoitus: Lapin Liitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) Omarahoitus: Lapin ammattikorkeakoulu