2

Ketterä kokeilu

-

Experiment's themes

LiikenneIlmastoKaupunkiDigitalisaatioResurssiviisausToimintamalliIot (esineiden internet)AlustatalousHiilijalanjälki
Experiment created 28.04.2020

Olemassa olevan infran digitalisointi sähköisen liikkumisen latausratkaisuissa kunnan omistamissa kiinteistöissä – yhteistyöprojekti Nokian kaupungin ja eChargie / Cation Oy:n kanssa.

Kokeilun tavoitteena on tutkia, miten Nokian kaupunki voi mahdollistaa olemassa oleva infran, esimerkiksi autojen lämmitystolppien ja kiinteistöjen ulkopistorasioiden, käytön sähköajoneuvojen latauksessa työpäivien aikana henkilökunnalle. Lisäksi tarkastellaan, onko näitä latauspisteitä mahdollista avata iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina alueen asukkaiden latauspisteiksi. Tavoitteena on digitalisoida olemassa olevia pistorasioita siten, että niiden käyttö on turvallista pitkäkestoisessa latauksessa ja siten, että syntyvät kulut kohdistuvat suoraan käyttäjille. Nokian kaupunki on ihanteellinen kokeilualusta, sillä osana Tampereen kaupunkiseutua se on osa Suomen toiseksi suurinta työssäkäyntialuetta ja Tampereen seudulla sähköajoneuvojen määrän kasvu on toiseksi suurinta Helsingin seudun jälkeen. Eli tarvetta sähköisen liikkumisen ratkaisujen löytämiseksi operatiivisella tasolla on. Nokia on myös HINKU-kunta ja mukana Tampereen kaupunkiseutu Hiilineutraali vuoteen 2030-mennessä työssä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sähköinen liikkuminen on kasvamassa. Ladattavien autojen määrä on kaksinkertaistunut joka vuosi viimeiset viisi vuotta ja vuonna 2019 ensirekisteröidyistä autoista 16% oli ladattavia (ladattavat hybridit + täyssähköautot). Sähköinen liikkumisen tuleva kasvu vaatii kuitenkin mahdollisuuden ladata ajoneuvoa siten, että lataaminen on yksinkertaista ja tapahtuu pääsääntöisesti silloin, kun autoa ei tarvita. Tässä nousee merkittävään rooliin työpaikoilla ja asuntojen välittömässä läheisyydessä tapahtuva lataus. Erityisesti työpaikkalataus on Suomessa vielä lähtökuopissa, vaikka kansalliset ja kansainväliset tutkimukset kertovat, että työpaikkalatauksella voidaan kattaa 30% kaikesta lataustarpeesta. Kokeilussa tarkastellaan ja testataan, miten Nokian kaupungin omistamaa infraa voitaisiin hyödyntää ja tarjota sähköajoneuvojen lataukseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan kartoittamalla ensin ne kaupungin kiinteistöt, joissa lataustarve on todennäköisintä ja joissa on olemassa olevia pistorasioita autopaikkojen välittömässä läheisyydessä. Kun kohteet on valittu, digitalisoidaan pistorasiat eChargie-laitteilla ja potentiaalisille käyttäjille / käyttäjäryhmille välitetään tietoa latausmahdollisuudesta tiedotuksen kautta. eChargie-laitteilla varustetut pistorasiat sisältävät mobiilimaksurajapinnan, kuormituksenhallinnan sekä ylikuumenemissuojan. Mobiilimaksurajapinta mahdollistaa kunnan omistamien pistorasioiden käytön sähköajoneuvojen lataukseen siten, että käyttäjät aloittavat ja lopettavat latauksen mobiilisovelluksella ja maksu siirtyy käyttäjän maksukortilta kunnan tilille. Kunta määrittelee myytävän sähkön hinnan. Pistorasiatasoista latausta on rajoittanut se, että Suomen sähköturvallisuusviranomaisten (Sesko, Tukes, Motiva) lataussuosituksen mukaan pistorasiasta ei saa pitkäkestoisesti ladata kuin 8 ampeerin (A) voimalla. Tavallisesta pistorasiasta syöttö on kuitenkin 16A. eChargie laitteen avulla tehdään kuormituksenhallintaa, jossa asetetaan suurin mahdollinen latausteho 8 A:n. eChargie -laitteissa on ylikuumenemissuojat niin laitteen sisällä kuin pistorasiaan tulevan pistotulpan pinneissä. Ylikuumenemissuoja yhdistettynä kuormituksenhallintaan mahdollistaa olemassa olevien pistorasioiden turvallisen ja kontrolloidun käytön.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Nokian kaupunki ja Cation Oy

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun budjetti on 9 700 euroa ja se sisältää: • Projektisuunnitelman • Kokoukset: kick-off, projektin aikana tarvittavat tapaamiset ja tulosten läpikäymiskokous • Viiden (5) eChargie laitteen asennuksen, mobiillimaksurajapinnat, tiedonsiirron (GSM), hallintapaneelin ja sovelluksen • Tekniset data-analyysit käytöstä sekä käyttäjätyytyväisyyskyselyt • Loppuraportti

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Nokian kaupungin puolelta projektin vastuullisena puolena toimii tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen ja operatiivisena toimijana sähköinsinööri Niko Salonoja. Tuloksia hyödynnetään HINKU-työssä, jossa vastuuhenkilönä on kaupunkikehityspalveluiden Johanna Fingerroos. eChargie / Cation Oy:n puolelta kokeilussa ovat mukana Katja Koponen ja Asko Hänninen. Cation Oy on tutkinut ja kehittänyt olemassa olevan infran digitalisointia sähköajoneuvojen lataukseen vuodesta 2017.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilun tuloksena saadaan kokemusta siitä, miten pistorasioiden digitalisointi soveltuu kuntasektorilla sähköajoneuvojen latausmenetelmäksi. Kunnat omistavat merkittävän määrän lämpötolppia sekä kiinteistöjä, joissa on ulkopistorasioita. Latausinfra on olemassa, mutta siinä ei ole riittävästi rahaliikenteeseen ja turvallisuuteen liittyvää teknologiaa, että sitä voitaisiin sellaisenaan käyttää. Toisaalta kuntatalous ei mahdollista rajattomia investointeja täysiin uuteen latausinfraan. Kokeilun tuloksena halutaan saada tuloksia siitä, miten lataus voidaan kustannustehokkaasti mahdollistaa kuntatyöntekijöille ja toisaalta tutkia myös sitä, voidaanko tätä infraa avata jatkossa myös alustatalouden kautta muille käyttäjille silloin kun kunnan työntekijät eivät latausta tarvitse. Tämä alustatalousnäkökulma voisi olla mahdollisen Kokeilun paikka-jatkoprojektin teemana. Koska eChargie on digitaalinen alusta, tuottaa järjestelmä merkittävän määrän dataa siitä, miten ja missä latausta tapahtuu, kuinka pitkiä lataussessiot ovat ja kuinka paljon energiaa ladataan laitekohtaisesti/aluekohtaisesti. Eli järjestelmän kautta saadaan paljon laskennallista dataa. Yhdistämällä laskennallinen data käyttäjäkokemukseen saadaan luotua kattavaa kuvausta kokeilun onnistumisesta.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa selvitetään optimaalisimmat sijoituskohteet eChargie-laitteille. Eli kunta toimii kokeilussa kokeilualustana ja jos/kun kunnan työntekijät käyttävät latauslaitteita, kunnan työntekijät tuottavat kokeiludataa.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei saa muuta rahoitusta.