Oma koti ikäni | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Experiment's themes

519 views

Experiment created 22.02.2018

Hanna Piironen

Oma koti ikäni

Kehitetään ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluita ja ehkäistään pitkäkestoiseen laitoshoitoon siirtymistä. Otetaan kuntaan käyttöön palvelupaketti yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Palvelupaketti pitää sisällään asiakkaan kanssa yhteistyössä räätälöidyt digitaaliset mahdollisuudet, mutta myös räätälöidyt kuntoutukselliset ja yksilökohtaiset palvelut.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kotona asumisen mahdottomuus, resurssiongelmen kasvu väestön ikääntyessä Mitkä on ne oleellisimmat tuki-asiat, joita ikäihmiset kaipaavat arkeen, kun omaiset asuvat asuvat kaukana ja kotona oleminen on hankaloitunut. Voidaanko digitaalista välineistöä käyttämällä pitkittää kotona asumista ikäihmiselle mielekkäällä tavalla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Räätälöitävissä oleva palvelupaketti tukee ikäihmisten kotona asumista ja vastaa haasteeseen, joka kotona pärjäämistä haittaa. Digitaalinen palvelu valvoo liikkumista, turvallisuutta ja hälyttää, mikäli on jotain normaalista poikkevaa toimintaa ikäihmisen kotona. Omaisten huoli vähenee. Tavoitteena saada kunnalta ehkäisevä työntekijä tekemään kuntouttavaa ja kuntoa ylläpitävää toimintaa (esim. kotiaskareet), mutta myös mielen virkistykseen. Pakettiin kuuluisi noin 1-2 tuntia vkossa aitoa ihmiskontaktia suoraan ikäihmisen kotiin (mikä voi siis olla vaikka lukuhetki, yhdessä kokkaus, tuolijumppa tai kävelylenkki ulos). Pyydetään kokeiluun ikäihmisiä, joille räätälöidään heidän tarpeisiin vastaava paketti. 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kunta ja yksityinen palveluntuottaja (laitevuokraus esim.)

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

0,5 (htv) alan työntekijä.