Resurssiviisas diplomiohjelma. | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Experiment's themes

HävikkiYhteistyöOsaaminenJohtaminenResurssiviisausIlmastonmuutosJätteen määrän vähentäminenAsennevaikuttaminenruokapalveluKestävä kehitysHiilijalanjälki

1633 views

Experiment created 12.01.2021

Resurssiviisas diplomiohjelma.

Tavoitteena on tuottaa organisaatiossamme kokonaisvaltainen käsitys resurssiviisaudesta ja viedä se käytäntöön.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Uutta on eri asiakokonaisuuksien yhdistäminen resurssiviisausnäkökulmasta. Kokeilun myötä on tarkoitus osoittaa, että on mahdollista säästää resursseja, ympäristöä ja rahaa vaarantamatta palvelun laatua. Useat pienet teot yhdistämällä voidaan saavuttaa isojakin tuloksia. Parhaassa tapauksessa malli on monistettavissa muille toimijoille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa on tarkoitus tuottaa koulutuskokonaisuus, jonka suoritettuaan saa Resurssiviisas-diplomin. Aluksi koulutetaan ruokapalvelun henkilöstö resurssiviisaiksi, ja sitten loppuvaiheessa kontaktoidaan asiakasyhteisöjä työpajoissa, joissa kerrotaan, miten ruokapalvelut toteuttaa resurssiviisautta, ja miten sitä voitaisiin vielä yhteistyössä kehittää kussakin asiakaskohteessa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Ruokapalvelupäällikkö ja tuotantopäälliköt sekä kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija. Laadimme yhdessä koulutuksen sisällön, ja kutsumme tarvittaessa asiantuntijoita mukaan. Apuna sisällön suunnittelussa käytämme jo olemassa olevaa materiaalia (esim. ekotehokas keittiö ja ympäristöpassi). Meillä on jo paljon dataa omasta hävikinseurannastamme, ja käynnistämme myös kokeilun Hukka AI:n kanssa, jolla on mahdollisuus sitouttaa asiakkaita hävikinhallintaan.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilulla ei ole vielä 2021 omaa budjettia, vaan on tarkoitus tehdä koulutuksen sisältö osana omaa työtä. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus kouluttaa ruokapalveluhenkilöstö, ja vuonna 2023 tehdä asiakasyhteistyötä. Varsinkin vuodelle 2022 tarvittaisiin ulkopuolista rahoitusta, jotta voimme hankkia ulkopuolisia asiantuntijoita luennoitsijoiksi koulutusohjelmaan.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Ruokapalvelun johtotiimissä on paljon kokemusta erilaisista ruokatuotantoympäristöistä, ja aitoa kiinnostusta tehdä asioita ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tästä on syntynyt halu kehittää koko ruokapalvelun tietämystä ja osaamista resurssien viisaassa käytössä. Meitä on tukemassa kestävän kehityksen asiantuntija, jonka kanssa onkin tehty hyvää yhteistyöt mm. kaupungin ilmasto-ohjelman parissa.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Meitä on Porvoon kaupungin Tilapalvelut -liikelaitoksessa sadan henkilön yksikkö, ja palvelemme asiakkaita kaupungin kouluissa, päiväkodeissa, vanhusten palvelutaloissa sekä terveyskeskuksessa. Toimipaikkoja on 50 ja aterioita noin 10 000 päivittäin.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Porvoossa on strategia, jossa yksi keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen. Ruokapalvelu on osa monen kaupunkilaisen arkea, ja näemme mahdollisuuden kehittyä itse resurssiviisaudessa ja myös tuottaa faktatietoa resurssiviisaasta ruokapalvelusta laajemminkin. Meillä on kaupunkiorganisaation tuki takanamme, ja monipuolista osaamista itsellämme.

What has happened during the experiment?

12.01.2021

Lean ja LSC

Uskon, että teidän kannattaisi käyttää kokeilussa Lean-menetelmiä ja työkaluja niin ei tarvitsisi keksiä kaikkea uudestaan. Lisäksi myös englannin-kielinen Futurice Oy:n Suomessa kehittämä Lean Service Creation (LSC) -menetelmä voisi olla hyvä työkalu, että kaikki pääsisivät samalle sivulle asiassa. Lisää sparrausta: janne.kyllonen@finkey.fi


Comments
Login to comment
Hide comments