1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Tekoäly
Experiment created 19.04.2018

Puheohjaus toiminnanohjausjärjestelmän ja vaikeavammaisten välillä