1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Experiment created 02.02.2019

PUU: CO2-Atomien liikkumisen kuvaukset

Kokeilussa keskitytään kuvaamaan CO2-Atomien liikkeet metsässä kasvavan puun suhteen eri tilanteissa: Puu kasvaa, metsää harvennetaan, puuta karsitaan, puu lahoaa pystyyn, puu lahoaa maahan, puu kuljetetaan metsästä pois. CO2-Atomien liikkeiden kuvaukset tallennetaan tietokone-ohjelmaksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilussa luodaan puuhun liittyvät kuvaukset CO2-Atomien osalta ja luodaan niiden pohjalta malli tehdä vastaavat kuvaukset kaikista mahdollisista tilanteista, joilla hiilijalanjäljen pienentämistä on tehtävä ja ymmärrettävä kaikki näkökulmat joka suhteessa. Kokeilussa keskitytään puuhun.