1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Yhteisö
Experiment created 31.08.2017

Puutarhajäte keräyspiste

Ideana olisi luoda omakoti/rivitalo alueille yhteisiä puutarhajäte keräyspisteitä

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmiset heittävät metsiin omien pihojensa puutarhajätteitä ja risuja, sen seurauksena eismerkiksi vieraslajit leviävät.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ihmiset veisivät puutarhajätteen sille määrättyihin keräyspisteisiin metsien sijaan.