Rakennusalan digitaalinen dokumentointimalli | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Experiment's themes

564 views

Experiment created 16.10.2018

Jari Vasell, Metosin Oy

Rakennusalan digitaalinen dokumentointimalli

Palvelu, jolla virtaviivaistetaan ja helpotetaan dokumentointiprosesseja älykkään prosessiohjauksen ja modernien työkalujen avulla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Rakennusteollisuudessa työskennellään vuosittain yli 350 000 htv edestä. Tämä luku käsittää niin talonrakentamisen kuin kiinteistöalan. Tästä osuudesta arviolta noin 10% kuluu töiden dokumentoinnin parissa. Suuri osa nykyisistä toimintamalleista on raskaita ja manuaalisia, jolloin tehokasta työaikaa haaskaantuu sekä odotteluun että tiedonsiirtoon paikasta toiseen, niin yrityksen sisällä kuin eri yritysten - ja jopa toimialojen - välillä. Olemme arvioineet, että nykyistä tehokkaammilla työtavoilla ja toimintamalleilla on potentiaalia luoda arvoa pelkästään rakennusteollisuudessa yli 30 000 htv työmäärään. Kokeilulla halutaan selvittää onko mahdollista saavuttaa jopa 80% työajansäästö kenttädokumentaation toimittamisessa digitalisaation ja älykkään prosessiohjauksen avulla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Idea helpottaa työntekijöiden manuaalista työtä, vähentää virheitä ja parantaa tiedonkulkua. Kokeiluhankkessamme konseptoidaan ja pilotoidaan palvelu, joka virtaviivaistaa ja helpottaa rakennus- ja kiinteistöalan yritysten dokumentointi- ja rakennusprosesseja älykkään prosessiohjauksen ja modernien työkalujen avulla. Testaamme mallia, jolla voidaan saavuttaa 80% säästö ajasta, joka tällä hetkellä hukkaantuu rakennusprosessissa prosessien tehottumuuteen sekä tiedon keräämiseen ja toimittamiseen kaikille osapuolille. Tämä osuus ajasta kuluu siis tuottamattomaan työhön. Kokeilu toteutettiin Kira-Digi projektissa vuoden 2017 aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Metosin Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokelin alkuperäinen budjetti oli 180 000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on kokeiluun soveltuvaa ohjelmistokehitys- ja projektikokemusta.

Learned from the experiment

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Rakennusalan nykyiset toimintamallit sisältävät paljon päällekäistä ja turhaa työtä. Käsityn vähentämiseksi on otettu käyttöön useita eri sovelluksia, josta kuitenkin aiheutuu se ongelma että päällekäistä työtä muodostuu lisää, vaikka käsityö vähenisikin. Paremmille työkaluille on huutava pula. Toteuttamalla uudet työkalut niin, että ne toimivat fiksummin yhteen, tehostaa kokonaisprosessia parhaiten.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun oppien perusteella on tarkoitus skaalata kokeiltua mallia myös rakennusalan ulkopuolelle.