Rovaniemen julkisen liikenteen kehittäminen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Experiment's themes

NuoretKaupunkiKokeilutOsallisuusYhteistyöDigikuntakokeiluArjenhallintaSaavutettavuusYhteisöllisyysDemokratiaTasa-arvoLiikenne

148 views

Experiment created 20.04.2017

Rovaniemen nuorisohallitus

Rovaniemen julkisen liikenteen kehittäminen

Nuorisohallitus haastaa teknisen lautakunnan jäsenet käyttämään viikon ajan julkista paikallisliikennettä (ei takseja) viikolla 39.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Rovaniemen huonoon julkiseen liikenteeseen. Onko mahdollista saada päättäjiä lähtemään mukaan haasteeseen, joka menee heidän mukavuusalueen ulkopuolelle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Julkiseen liikenteeseen kiinnitetään enemmän huomiota ja kuinka sitä pitää parantaa. Haastoimme teknisen lautakunnan jäseniä käyttämään julkista liikennettä yhden viikon ajan (vko 39). Näin lautakunnan jäsenet näkevät julkisen liikenteen toimivuuden tällä hetkellä. vko 39 2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Teknisen lautakunnan jäsenet; haasteeseen vastasi teknisen lautakunnan kaupungihallituksen edustaja, joka pystyi kokeilemaan haastetta yhden päivän ajan. Tämän jälkeen hänelle tuli haasteita suorittaa annettua tehtävää julkisen liikenteen keinoin. Eli yhteenvetona kokeilusta: julkinen liikenne ei toiminut halutulla tavalla.

Mikä on kokeilun budjetti?

0 euroa

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Nuorisohallituksen porukka ja nuorisovaltuustotoiminnan vastaava työntekijä. Kuntalain mukainen kuulemiskanava, nuorisovaltuusto.

Learned from the experiment

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Periaatteessa kyllä, koska osallistujamäärä oli niin pieni. Eli julkisen liikenteen toimimattomuus tuli hyvin esille.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Eri puolilta kaupunkia on hankala päästä tiettyyn aikaan alkaviin kokouksiin tai tapahtumiin, ellei halua lähteä tuntia tai kahta aiemmin. Erityisryhmien liikkuminen julkisen liikenteen välineissä on myös ongelmallista. Esimerkiksi pyörätuolilla pääseminen linja-autoon on melkein mahdotonta. Tiedotus julkisesta liikenteestä ja aikataulujen löytäminen on haastavaa.

What has happened during the experiment?

17.10.2017

Nuorisohallitus haluaa kiinnittää teknisen lautakunnan päättäjien huomion Rovaniemen julkisen liikenteen heikkoon tilaan. Nuorten opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet ovat usein riippuvaisia julkisesta liikenteestä. Heikko julkinen liikenne nostaa harrastusmahdollisuuksien käyttökynnystä. Nuoret ajattelevat julkisen liikenteen kehittämisen lisäävän eri alueiden asukkaiden, eritoten nuorten yhdenvertaisuutta.

Comments
Login to comment
Hide comments