Sertifikaatti tasa-arvoiselle kaupunkitilalle | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

EsteettömyysTasa-arvoPääkaupunkiKaupunkiHackforsociety
Experiment created 04.10.2017

Pia Olsson, Eveliina Heinäluoma, Liisa Kuosmanen, Nitin Sood

Sertifikaatti tasa-arvoiselle kaupunkitilalle

Sertifikaatti palkitsee toimijoita ja toimenpiteitä, joilla kaupunkitilasta tehdään sosiaalisesti ja fyysisesti aiempaa tasa-arvoisempi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Monille kaupunkilaisille oma lähiympäristö on vaikeasti ennakoitava, rasismia ja ennakkoluuloja heijastava ja turvattomuuden tunnetta herättävä. Kaupunki ei kuulu samoilla ehdoilla kaikille kaupunkilaisille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sertifikaatti kannustaa kaupungin eri toimijoita kehittämään tiloja ja niissä tapahtuvaa toimintaa siten, että kaupunkilaiset mahdollisimman erilaisista taustoista voivat kokea ne houkutteleviksi, mahdollisiksi ja turvallisiksi. Kokemusasiantuntijoista koostuva paneeli tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat ja yhdessä sertifikaatin hakijan kanssa tehdään toimintapidesuunnitelma tilan kehittämiseksi. Kokemusasiantuntijat myös testaavat toimenpiteiden onnistumisen. Sertifikaatti on useampi portainen, jolloin toimijoita voidaan palkita jatkuvasta kehittämistyöstä.

What has happened during the experiment?

04.10.2017

Ongelman taustalla on erilaisten kohtaamisten vähäisyys kaupunkitilassa. Kohtaamisia aktivoimalla ja lisäämällä voimme vaikuttaa asenteisiin ja tämän kautta turvallisemman ympäristön muotoutumiseen. Suunnitelmassamme oleellista on tilojen ja niihin liittyvien toimintojen arviointi ja kehittäminen nojautuen kokemusasiantuntijoiden näkemyksiin ja toimenpide-ehdotuksiin sekä tilojen ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti sekä niiden sosiaalisten että fyysisten ominaisuuksien kautta.

Comments
Login to comment
Hide comments