Siivouspäivän EKOVAUVA. Opetetaan tekoälyä yhdessä, kunnes siitä kasvaa eko-opas jolta voi kysyä mitä tahansa ekologisuudesta. | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Experiment's themes

TekoälyKiertotalousTeknologiaHävikkiYhteisöToimintamalliYhteistyöYhteisöllisyysPalvelumuotoiluPelillisyysIlmastonmuutosKasvatus

1186 views

Experiment created 31.05.2018

Siivouspäivä/Yhteismaa

Siivouspäivän EKOVAUVA. Opetetaan tekoälyä yhdessä, kunnes siitä kasvaa eko-opas jolta voi kysyä mitä tahansa ekologisuudesta.

Tekoäly ei ihan itsestään osaa tai tiedä mitään, vaan sitä pitää opettaa. Aloitetaan yhdessä, ihan alusta. Otetaan Siivouspäivän yhteisölle oma tekoälyEKOVAUVA. Opetetaan sitä yhdessä, kunnes siitä kasvaa mainio eko-opas, joka neuvoo meitä kohti ekologisempaa elämää ja tulevaisuutta. Samalla opimme paljon tekoälystä ja ekologisuudesta. Opimme ymmärtämään kokeilemalla mistä tekoälystä on kyse, ja hankimme tietoa ympäristökysymyksistä. Ja kaikki tämä hauskasti, kokeillen ja yhdessä. Suoraan sosiaalisessa mediassa jonne Ekovauvakin syntyy.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Elämämme on ekologisesti kestämätöntä, mutta kulutuksen vähentäminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen on monelle vaikeaa. Usein ympäristövalistus on tylsää ja etäistä. On myös vaikea hahmottaa erilaisten ympäristöongelmien mittakaavoja ja keskinäisiä suhteita. Esimerkiksi energiakysymykset ovat maallikolle hankalia. Tekoäly taas on merkittävä uusi resurssi, joka tulee muuttamaan maailmaa paljon. Sen olemusta ei kuitenkaan ole helppo ymmärtää. Kokeilussa selvitetään miten yhteisöllinen prosessi toimii, miten tekoälyä opetetaan, ja kiinnostaisiko ihmisiä kysyä ekologisuuteen liittyviä kysymyksiä tällaiselta some-hahmolta. Samalla hahmotellaan perusteellisemman tekoäly-botin rakentamisen edellytyksiä ja selvitetään voisiko tällaisesta eko-oppaasta tehdä suurille yleisölle suunnatun palvelun.

Miten kokeilu toteutetaan?

Heittäydymme yhteisöllisesti leikkiin, jossa alamme opettaa yhteistä "tekoälyvauvaa" ekologisen tiedon oppaaksi. Oppiminen on yhteisöllistä, kokemuksellista ja hauskaa. Luomme yhdessä prosessin ja alamme tutkia mitä tekoäly oikeastaan on. Samalla mietimme yhdessä ekologisia kysymyksiä, ja opettaessamme "vauvaa" opimme itsekin. Lopulta meillä on tekoälyyn pohjautuva botti jota voimme hyödyntää pienissä ja suurissa ekologisuuteen liittyvissä pohdinnoissamme. Olemme siihen sitoutuneita, koska olemme sen itse yhdessä luoneet. Ekovauva konkretisoituu ihmisille kokeilussa niin kutsuttuna yksinkertaisen chat bottina. Siivouspäivä/Yhteismaa kokoaa Ekovauvan opettamiselle vapaasti muodostuvan yhteisön sosiaaliseen mediaan. Yhteisössä luodaan rakenteet ja prosessit kokeilulle: miten opettaminen tapahtuu, mistä tiedot ekologisista asioista hankitaan, pitäisikö vauvalle antaa nimi ja mikä se olisi, pitäisikö vauvan olla monikielinen? Oppiminen etenee kokeilemalla ja tutkimalla, yrityksen ja erehdyksen kautta. Siivouspäivän suositulla Facebook-sivulla ja muilla digikanavilla raportoidaan vauvan kehittymisestä aktiivisesti. Samalla myös laajempi yleisö oppii sekä tekoälystä että ekologisuudesta. 1.8.2018-31.12.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Yhteismaa ry

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

4950 euroa

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Yhteismaalla on takanaan.63 000 ihmisen ekologisuudesta kiinnostunut Facebook-yhteistö, kokemusta useasta orgaanisesti muodostuneesta projektista ja joukkoistamisesta, hyvät verkostot ympäristöalan toimijoihin ja asiantuntijoihin.

Learned from the experiment

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Saimme rakennettua bottipohjan, jota yleisö saattoi kokeilla; saimme yhden osan varsinaisen ympäristötiedon chatbotin rakentamiseen tarvittavasta aineistosta, muttemme toista osaa aineistosta.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Opimme paljon siitä, mitä chatbotit ovat, ja minkä verran niissä on ja minkä verran niissä ei ole tekoälyä. Botteja on helppo rakentaa ja on olemassa myös paljon valmiita bottipohjia, joskin suomeksi vähemmän. Opimme ajattelemaan botteja rajapintoina dataan, vähän kuten nettisivuja, mutta joissa hakeminen tapahtuu kysymällä botilta kysymyksiä. Mielestämme botti voi olla moneen tilanteeseen hyvin toimiva ratkaisu. Joukkoistamisen onnistumista on vaikea varmasti ennustaa, ja tällä kertaa se ei onnistunut toivotussa laajuudessa, ja aika loppui botin kunnolliseen käyttöönottoon.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Tällä hetkellä hanke on jäissä, mutta idea ympäristöasiantuntijoiden tiedon kokoamisesta helposti ymmärretävään juttelumaiseen muotoon, datapankiksi jota voi käyttää yksinkertaisen chatbotin avulla, on mielestämme edelleen hyvä.

What has happened during the experiment?

17.04.2019

PÄIVITYS 4.12.2018


Nyt kokeilu on virallisesti ohi, mutta jatkuu vielä pikku hiljaa. Ongelmaksi osoittautui vastausten saaminen ympäristöalan asiantuntijoilta. Heille ihmisten kysymykset olivat liian vaikeita vastattaviksi yksiselitteisesti. Kuitenkin juuri tavalliset keskustelunomaiset näkemykset olisivat meistä sellaisia jotka ihmisiä todella auttaisivat! Yritämme vielä jatkaa aineiston keruuta.


Yhtä kaikki, opimme, ja yleisökin oppi, paljon nykyisestä chatbot-tekoälytekniikasta. Se on oikeastaan rajapinta jonkun valmiin tietoaineiston tarjoamiseen, ja tiedon hakemiseen tuosta valmiista aineistosta. Tekoälyä hyödynnetään siinä että chatbot pystyy päättelemään erilaisista ilmaisutavoista mikä lauseen sisältö on, ja hakemaan valmiin vastauksen siltä pohjalta. Niin pitkällä tällaiset yksinkertaiset sovellukset eivät vielä ole että tekoäly esimerkiksi itse tekisi laskelmia ja synteesejä erilaisista vastauksista.


Innostuimme mahdollisuudesta saada asiantuntijoilta vastauksia omalla tittelillään ja nimellään. Näin yhden chatbotin kautta kuka tahansa pystyisi kommunikoimaan useiden asiantuntijoiden kanssa ja saamaan tietoa arkisiin ympäristökysymyksiin.


Mahdollisesti yritämme vielä hakea chatbotille rahoitusta, jolloin voimme käyttää enemmän aikaa asiantuntijavastausten keräämiseen, vaikkapa toimittajamaisesti haastatellen ja siitä lyhentäen. Prosessi jossa yleisö saa kysyä yhä lisää kysymyksiä, ja joukko asiantuntijoita vastaa, voisi olla jatkuva, jolloin aineistoa kerääntyy ajan kanssa huomattava määrä ja chatbotista tulee yhä parempi.


PÄIVITYS 13.11.2018


Olemme siirtäneet ihmisten Facebook-sivullamme keräämät ympäristökysymykset taulukkoon, ja keräämme asiantuntijoilta vastauksia niihin. Tämä jatkuu vielä sillä vastauksia ei ole tarpeeksi.PÄIVITYS 24.10.2018


Työ alkoi! Chatbot-pohja on täällä: https://ekovauva-bot.herokuapp.com/

Ja dataa kerätään täällä: https://www.facebook.com/siivouspaiva/photos/a.214447065339211/1853301174787117/?type=3&theater


Tässä välissä on ollut monenlaista ongelmaa, kuten se että Facebook ei ole vieläkään hyväksynyt myöskään Messenger-bottia. Joten päädyimme tekemään sen nettisivulle.


On myös ollut vaikea saada muotoiltua juuri oikeanlaista FB-julkaisua Siivouspäivän Facebook-sivulla, jotta ihmiset tajuaisivat helposti mistä on kyse ja innostuisivat mukaan. Olemme muokanneet päivitystä jo useita kertoja ja yritämme saada sen vetämään ja aineistoa tulemaan.


PÄIVITYS 9.10.2018


Aloittamisessa on kestänyt pidempään kuin toivottiin. Kävi ilmi että Facebook on paljon kuviteltua tarkempi chatbotien julkaisussa, eikä mitään pelkkiä kevyitä kokeiluversioita voikaan julkaista niin helposti. Twitterissä pystyisi, mutta kohderyhmämme, yhteisömme, ovat juuri Facebookissa. Nyt näyttää siltä että voimme tehdä tuon botin Facebookin Messengeriin. Sillä mennään! Toivottavasti tällä viikolla päästään aloittamaan!


Ai niin, mietimme että suoraviivaistamme prosessia vielä niin ettemme edes perusta erillistä Facebook-ryhmää datan keräämiseen joukkoistetusti, vaan teemme sen suoraan suosittujen Facebook-sivujemme sivujulkaisuissa ja niiden kommenteissa. Näin sana kokeilustakin leviää helpommin.PÄIVITYS 24.9.2018


Olemme vihdoin selvittäneet miten ja kenen kanssa kokeilu tehdään. Tekniseksi toteuttajiksi tulevat Jyväskylän ammattikorkeakoulun kaksi opiskelijaa. Nyt suunnittelemme prosessin, joka tulee kattamaan loka- ja marraskuun 2018 - kokeilujen piti loppua lokakuun loppuun mennessä, mutta saimme Kokeilunpaikan ylläpidolta lisäaikaa kuukauden. Kohta lähtee! Tapahtumapaikkana tulee pääasiassa olemaan Facebook.


PÄIVITYS 10.8.2018


Alunperin aiomme tehdä kokeilun yhteistyössä AI-chatboteja rakentavan yrityksen kanssa. Saimme kuitenkin Yhteismaa ry:n kanssa kaksi kokeiluehdotusta läpi, ja koska budjetti kokeiluihin oli tehty niin että rahoitus meni kokonaan tuolle yritykselle ja itse olisimme tehneet aluksi ilman rahoitusta omalle työlle, kahden vastaavan kokeilun tekeminen tuntui liian isolta työltä.


Ensimmäisessä Kokeilun paikan sprrauksessa kävi ilmi että myös edullisempia ratkaisuja löytyy. Päätimme siis purkaa yhteistyön tuon yrityksen kanssa ja maksoimme heille vain konsultoinnista pienen palkkion. Nyt selvitämme uusia mahdollisuuksia toteuttaa kokeilu, kustannustehokkaammin.


PÄIVITYS 6.11.2018


Tekoälykokeilut - päätöstilaisuus


Siivouspäivän Ekovauva on ns. chatbot, joka opetetaan joukkoistetusti auttamaan monipuolisesti ekologisuus-aihepiirin kysymyksissä.


Kierrättämiseen ja ekologisuuteen liittyy paljon avoimia kysymyksiä ja epä- ja ennakkoluuloja. Aihepiiriin liittyvä tieto lisäksi on hajanaisesti strukturoitu eikä se ole helposti löydettävissä. ”Ekobotti” tuo kierrätykseen ja ekologisuuteen liittyvän tiedon luontevaksi osaksi jo entuudestaan tunnetun Siivouspäivä-yhteisön arkea Facebookissa. Yhteisö opettaa itse chatbotia toimimaan jatkossa ekologisen elämäntavan asiantuntijana.


Joukkoistettua chatbotin sisällöntuotantoa ja opettamista kokeillaan Siivouspäivän Facebook-yhteisössä, jossa on yli 63 000 fania. Chatbotille esitetään sisältö- ja kysymystoiveita ja katsotaan millainen chatbot saadaan aikaiseksi.


Kokeilun päätavoitteena on opettaa uudella tavalla ekologista elämäntapaa ja myös testata joukkoistettua chatbotin sisällöntuotantoa. Yleisenä tavoitteena on myös tuoda tekoäly lähemmäksi arkisia kulutus- ja elämänvalintoja.


Hankkeen konsepti-idean on kehittänyt Yhteismaa ry, joka vastaa yhteisön toiminnasta ja viestinnästä.


Budjetti on yhteensä 4950 euroa.


Chatbotin joukkoistettu tiedonkeruuvaihe ajoittuu elokuuhun ja syyskuun alkuun. Tietosisältö on ennalta määritellyssä 1.0 vaiheessa syyskuun aikana. Chatbot on näin ollen täydessä operointivaiheessa viimeistään 1.10.2018.

Taustaa: Siivouspäivä ja Yhteismaa


Siivouspäivä on kierrätyksen, vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunkikulttuurin juhlapäivä, joka syntyi orgaanisena kaikille avoimena yhteiskehittämisen prosessina sosiaalisessa mediassa.


Siivouspäivä muuttaa kaupungit isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi. Siivouspäivinä kuka tahansa saa pystyttää oman kierrätyspuotinsa minne tahansa kaupungin yhteiseen tilaan. Lupamenettelyn sijaan osallistujat merkkaavat puotinsa Siivouspäivän nettisivulle, jota tutkimalla kirpputorikiertelijät löytävät paikalle. Myyntipisteiden määrä on vaihdellut 2500-8000 välillä, ja muiden tapahtumaan osallistuvien määrä on kymmeniätuhansia.


Helsingissä Siivouspäiviksi järjestetään myös 3-5 kierrätyspistettä, joihin kaupunkilaiset voivat helposti tuoda tavaroita vaatteista sähkölaitteisiin.


Siivouspäivän Facebook-sivusta, jossa on nyt 63 000 tykkääjää, on kasvanut ekologisen elämätavan ja ympäristökysymysten käsittelyn aktiivinen media ja foorumi, jossa jaetaan tietoa ilmastonmuutoksesta, merten tilasta, ja tavoista joilla näihin asioihin voi vaikuttaa. Siivouspäivä on järjestänyt myös mertenpuhdistustapahtuman ja niin kutsuttuja roskajuoksutapahtumia.


Siivouspäivää toteuttaa Yhteismaa ry, joka rakentaa erilaisia osallistumisen alustoja ja tapahtumia, joiden avulla kaikenlaiset ihmiset voivat yhdessä parantaa omaa ja yhteistä maailmaa. Yhteismaan muita palveluja ja tapahtumia ovat Illallinen Suomen taivaan alla -kokonaisuus sekä Nappi Naapuri, naapuruston viestintäalusta. Yhteismaa ry:n tekijät ovat myös perustaneet Suomen isoimman vastikepohjaisen joukkorahoituspalvelu Mesenaatti.me:n ja Yhteismaan ja Mesenaatin osaamiset ja alustat yhdistävän osallisuustoimisto Aktionistin.


Lisätiedot

Siivouspäivän nettisivu

Siivouspäivän Facebook-sivu

Siivouspäivän Instagram


Yhteismaan nettisivu

Yhteismaan Facebook-sivu


ÄÄÄ!


Comments
Login to comment
Hide comments