Taivalvaara osaksi urheilu- ja liikuntaekosysteemiä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

AikuisetKuntaVapaa-aikaLiikuntaNuoretTerveysLiiketoimintamallitToimintamalliYhteistyöMaakuntaPalvelumuotoiluVapaaehtoistoimintaLuontoHarrastuksetLapsetHyvinvointi

577 views

Experiment created 04.01.2018

Naturpolis Oy

Taivalvaara osaksi urheilu- ja liikuntaekosysteemiä

Hankkeen avulla halutaan rakentaa usean toimijan urheilu-, liikunta- ja hyvinvointimatkailun kokonaisuus Pohjois-Suomen liikunta- ja urheiluopistojen, lähialueiden matkailuyrittäjien sekä muiden hankkeessa esille nousseiden tahojen kanssa, jossa Taivalvaaralla on oma ensisijainen kohderyhmänsä. Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuuksia, jolla Taivalvaara/Taivalkoski pystyy tarjoamaan yhteistyökumppaneille näiden tarjontaa täydentävää aktiviteettitoimintaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hankkeessa halutaan selvittää, kuinka vuosien saatossa Taivalvaaralle ja Taivalkoskelle rakennettu erinomainen ja monipuolinen liikuntainfra saataisiin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Olisiko liikuntamatkailun kehittäminen ratkaisu Taivalkosken matkailuelinkeinon kehittymiselle?