Tehostettu etäviikko | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Experiment created 17.10.2018

Tarja Toivanen

Tehostettu etäviikko

Etäyhteys lähipalvelualueen ja asiakkaan välillä. Fysioterapeutin etukäteen tekemä ohjelma. Viikon aikana päivitetään toimintakykymittarit, liikkumissopimukset, lääkitykset yms.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Asiakkaan helpompi tottua etälaitteeseen tutun kotihoidon hoitajan kanssa. Hoitajalle tulee etähoito tutuksi. Omahoitaja tutustuu asiakkaaseensa paremmin. Useamman ammattiryhmän etäyhteydenotto viikon aikana antaa laajemman kuvan asiakkaan voinnista. Mittarit, väliarviot ym. tulee tehokkaammin tehtyä.

What has happened during the experiment?

25.10.2018

Etälaite kotihoidon toimistolla. Laite myös etäviikkoon osallistuvalle asiakkaalle.

Oman alueen fysioterapeutti laatii etukäteen ohjelman asiakkaalle.

Omahoitaja/ hoitaja ottaa päivittäin etäyhteyden. Seurataan ohjelman toteutumista.

Myös muita virikkeitä/aktiviteetteja etäyhteyden aikana.

Joissain tapauksissa päiväkäynti jää pois ja etäyhteys riittää.

Päivitetään Rai, RaVa,väliarvio, liikkumissopimukset yms. viikon aikana.

Asiakkaasta vastaavan sairaanhoitajan yhteys kerran tehostetun etäviikon aikana.

Ihannetapauksessa myös lääkäri ottaa etäyhteyden asiakkaaseen.

Loppuyhteenveto väliarvioon.

Etäviikon jälkeen voidaan asiakkaan joku käynti ehkä muuttaa virtuaalisesti tehtäväksi.Comments
Login to comment
Hide comments