Toimiiko pesurobotti | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Experiment's themes

RobotiikkaAutomaatio
Experiment created 26.02.2018

Toimiiko pesurobotti

Testataan toimiiko Wall-R ikkunanpesurobotti kenttäolosuhteissa http://www.wallrobotic.com

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluan selvittää voidaanko ikkunanpesu automatisoida Halutaan oppia mitä laitteessa tulee muuttaa ja paljonko siitä on hyötyä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideani automatisoi manuaalisen työn Laite rakennetaan, sitä testataan ja kehitetään testitulosten avulla. Lokakuu 2017 - Helmikuu 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Mikko Valtonen, Hilla Hyvärinen ja Pyry Hyvärinen

Mikä on kokeilun budjetti?

60 000 eur

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Wall-R 1.0 laite.

What has happened during the experiment?

26.02.2018

Ikkunanpesu on 20 miljadin euron markkina. Joka vuosi ikkunanpesu onnettomuuksissa kuolee useita ikkunan pesijöitä. Ihmiset kärsivät likasista ikkunoista ja yksytyisyyden suojaa loukkaavista ikkuanpesijöistä.


Ikunanpesu on monotinista työtä ja siten helppo automatisoida.


Ratkaisu on robotti. Robotti on esitelty kotisivuillaan: www.wallrobotic.comKokeilun tulokset on julkaistu täällä:

https://drive.google.com/open?id=1NW7oG-hD9g1Iii9_aicGkAdYpCPFoSzwvwUGB_evWe0

Comments
Login to comment
Hide comments