1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Vapaaehtoistoiminta
Experiment created 21.10.2017

Vapaaehtoisten ja avunsaajien kohtaaminen

ehdotukseni huomioitaisiin muiden kokeiluiden yhteydessä.