Videoraportointi osaksi vuorovaikutusta ja tiedonsiirtoa hoitotyössä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

HoivaTerveydenhuoltoTyöKokeilutOpen dataToimintamalliJohtaminenViestintäDigisotetaidot

731 views

Experiment created 11.10.2018

Oy Sailer Research & Development

Videoraportointi osaksi vuorovaikutusta ja tiedonsiirtoa hoitotyössä

Miten videoraportoinnin avulla voisi vapauttaa työaikaa, nopeuttaa ja helpottaa tiedonsiirtoa sekä tuoda esiin hiljaista tietoa, joka kirjallisissa raporteissa jää piiloon. http://www.sailer.fi https://vimeo.com/274081668 https://vimeo.com/274104227/7a37fd8139 https://www.youtube.com/watch?v=f4E-2qkkH4Y&t=58s

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Raportointi on lisääntynyt ja vie paljon aikaa erilaisissa hoitoyksiköissä kuten sairaalat, kotihoito ja palvelutalot. Tiedonsiirto esim. vuoronvaihtotilanteissa tapahtuu nykyisellään osin raportoimalla tietokoneella, osin suullisesti. Raporttien antaminen vie paljon työaikaa henkilökunnalta - sekä kuulijoilta että raportoijilta. Voisiko videon välityksellä tapahtuva raportointi toisaalta säästää aikaa ja resursseja ja toisaalta siirtää tiedon tehokkaammin, muistettavammin ja elävämmin henkilöltä toisille? Raportointia ohjaa lainsäädäntö, mutta lisiko videomuotoisella raportoinnilla paikkansa tässä prosessissa? Haluamme oppia, millaiseen sote-alan toimipaikkaan videoraportointi sopisi ja että olisiko sillä vaikutusta ajansäästössä, yhteisen ymmärryksen lisäämisessä, tiedon jakamisessa yli organisaatio - ja ammatillisten rajojen. Miten alan toimijoiden keskuudessa suhtaudutaan uudenlaiseen, innovatiiviseen tapaan raportoida.

Miten kokeilu toteutetaan?

Raportointi vie hoitotyössä paljon aikaa ja raportointeja tehdään aina vuoron vaihtuessa. Päivittäin raportointi koskee todella monia ihmisiä. Videon avulla voidaan nopeuttaa raportin antamista ja sen jakamista organisaatiossa, lisäksi videoraportti mahdollistaa informatiivisemman raportoinnin, jolloin videolle voidaan tallentaa esimerkiksi potilaskohtaista hoidollista videokuvaa. Videoraportin vastaanottaminen ei ole paikkaan tai aikaan sidottu. Videoraportti on helppo ja nopeaa jakaa vaikkapa organisaatioiden tai ammatillisten rajojen yli tarvittaessa. Videoraportti kommunikoi hiljaista tietoa, säästää aikaa ja resursseja, jolloin niitä vapautuu jatkuvasti kasvavan raportoinnin tarpeesta oleelliseen eli hoitotyöhön ja asiakaskohtaamisiin. Haluamme testata videoraportointia aidossa ympäristössä sote-sektorin yhteistyökumppanin kanssa. Käytännössä kokeillaan sitä, miten henkilökunta suhtautuu videoraportointiin, miten tieto sitä kautta välittyy, tuleeko videosta lisäarvoa raportointiin ja onko siitä hyötyä tiedon jakamisessa ja työvoiman resursoinnissa. Tammikuu 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Oy Sailer Research & Development yhdessä sellaisen sote-toimijan kanssa, joka haluaa kokeilla uusia menetelmiä ja toimintatapoja eturintamassa. Olemme avoimia ehdotuksille kumppanin löytämiseksi.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

15 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Henkilökuntaa (tutkijat) projektia vetämään. Tekninen osaaminen ja tekniset laitteet. Ymmärrystä videoraportoinnin mahdollisuuksien hyödyntämisestä erilaisissa konteksteissa. Intoa ja uuden oppimisen riemua.

What has happened during the experiment?

12.10.2018

Haluamme pilottitutkimuksen avulla selvittää, millaiseen toimintaympäristöön ja raportointitilanteisiin tai -aiheisiin videolla tapahtuva raportointi toimisi parhaiten ja voiko videovälitteinen viestintä auttaa myös sote-sektorilla rajat ylittävää yhteistyötä

Video välittää tunteita, hiljaista tietoa ja aitoutta koko organisaatioon. Entä vapauttaisiko videoraportointi enemmän aikaa hoitotyölle ja kohtaamisille?


Oy Sailerilla on kokemusta myös sote-sektorilta. Tutkimusyhteistyötä on tehty esimerkiksi Rinnekoti -säätiön ja Stella kotipalvelut Oy:n kanssa. Kummassakin tutkimushankkeessa digitaalisuus ja sihen liittyvät mahdollisuudet olivat keskiössä.


Rinnekodin pilottitutkimuksessa yhdistettiin täysin ainutlaatuisella tavalla videografinen tutkimus ja teknologia: Tutkimukseen osallistuneiden Rinnekodin ohjaajien ja asiakkaiden tunne- ja stressitiloja seurattiin tunnesormuksella. Stellan kanssa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin, miten tekoälyä hyödyntävä terveysteknologiapalvelu vaikuttaa kotihoidon asiakkaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan arkeen.
Comments
Login to comment
Hide comments