WhatsApp @ Kindergarten | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Experiment's themes

Experiment created 13.11.2017

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

WhatsApp @ Kindergarten

Virtuell tillsyns och inforamtionsstyrning

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hur kan vi ge jämlik service trots fysiska avstånd?

What has happened during the experiment?

13.11.2017

Rfv:s svenska enhet har ett tillsynsmandat gentemot småbarnspedagogiken. Eftersom vi har ett nationellt uppdrag blir avstånden långa. Vi vill så smidigt som möjligt ge lågtröskelservice samt arbeta preventivt och utvecklar därför digitale verktyg som hjälpmedel i förverkligandet.

Comments
Login to comment
Hide comments