2

Ketterä kokeilu

-

  • Täydennystä tiimiin
  • Sparrausta
Experiment created 02.01.2020
Jenna Inkinen

Yhteismaan ongelman Suomen metsänhallinnan kontekstissa

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilu on jo olemassa ja erilaisia digitaalisia metsävara-alustoja löytyy, mutta kyseinen Metsään.fi-alusta on valtakunnallinen vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä, minkä potentiaali perustuu sen asiantuntijuuden(tiede ja huipputeknologiat) ja paikallisen yksityismetsänhallinnoinnin hybridimalliin. Se voi tavoittaa kansallisella tasolla kaikki metsäalantoimijat, ja jakaa paikallistietämystä sekä tieteellistä tietoa metsistä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kyseessä on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke. Kokeilussa tulisi ottaa yhteys Metsään.fi -alustan rakentajiin, Metsäkeskukseen ja rahoittajatahoon, jatkokehittelyä varten.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Metsäkeskus ja maa- ja metsätalousministeriö. Minulla itselläni ei ole kontakteja näihin tahoihin.

Mikä on kokeilun budjetti?

Ehdotukseni on idean tasolla.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Olen työstänyt asiaa gradun tasolla, mutta minulla on kontakteja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijoihin, jotka tutkivat demokratiaa, kestävää kehitystä ja yhteismaan ongelmia.