Ystävyysbotti | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Experiment's themes

MielenterveysTekoälyTeknologiaKokeilutElämänhallintaYhteisöSisällöntuotantoToimintamalliYhteistyöYhteisöllisyysYksinäisyysOppiminen

1055 views

Experiment created 03.06.2018

Yhteismaa ry

Ystävyysbotti

Ystävyysbotti luodaan yhdessä auttamaan kaikki yksinäisiä käsittelemään yksinäisyyttään ja keksimään keinoja yksinäisyydestä eroon pääsemiseen. Opetamme yksinäisyybotin yhdessä. Kerromme sille mitä yksinäisyys on, miltä se tuntuu ja miten se saa meidät toimimaan. Sitten me opetamme sille mikä yksinäisyyten auttaa! Mikä tekee uusiin ihmisiin tutustumisesta helpompaa. Tässä vaiheessa haastattelemme ystävyyden psykologiaa ja sosiaalipsykologiaa ymmärtäviä asiantintijoita. 

Samalla kun opetamme yksinäisyysbottia, opimme yhdessä yksinäisyydestä. Ehkäpä tulemme vähemmän yksinäisiksi jo opettamisvaiheessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yksinäisyys on iso ongelma! Siitä kärsii iso osa suomalaisista ja sillä on mittavat negatiiviset terveysvaikutukset. Kokeillaan miten helppoa on tuottaa tällä tavalla tällainen Ystävyysbotti, ja toisaalta kokeillaan tuottaako se apua kokeilijoilleen. (käyttäjiä pyydetään arvioimaan kokemusta)

Miten kokeilu toteutetaan?

Idea ei ratkaise koko ongelmaa, mutta ehkä pienen palan siitä. Tutkijat ovat huomanneet, että yksinäisyyteen liittyy usein tietynlaisia yksinäisyyttä pahentavia ajatus- ja toimintamalleja, jotka pahentavat yksinäisyyttä ja estävät ystävystymistä. Näitä malleja käsittelemällä voidaan pikku hiljaa muuttaa ajattelutapoja ja toimintaa sellaiseksi että yksinäisyydentunteet lievittyvät ja ystävystyminen helpottaa. Kun botti oppii tunnistamaan tällaisia ajattelumalleja ja kun sille opettaa tapoja auttaa yksinäistä muuttamaan niitä, voidaan yksinäisyyttä lieventää skaalautuvasti - botilla voi olla lähes rajaton määrä käyttäjiä. Kun Yksinäisyysbottia opetetaan yhdessä, tullaan jo siinä prosessissa käsitelleeksi yksinäisyyttä, jakaneeksi sen aiheuttamia tuntemuksia, ja lievittäneeksi yksinäisyyttä. Kokeilussa hyödynnetään Watson-keinoälyä ja opetetaan sitä kollektiivista ja asiantuntijatietoa yhdistelemällä. elokuu - joulukuu

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Yhteismaa

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluhankkeen budjetti on 4950 eur, jolla voidaan toteuttaa alustava suunnittelu sekä tekninen protyyppi ja sen kokeilu

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Yhteismaa ry on rakentanut erilaisia osallistumisen alustoja ja tapahtumia, joiden avulla kaikenlaiset ihmiset voivat yhdessä parantaa omaa ja yhteistä maailmaa. Yhteismaan muita palveluja ja tapahtumia ovat mm. Siivouspäivä ja Illallinen Suomen taivaan alla -kokonaisuus. Yhteismaa ry:n tekijät ovat myös perustaneet Suomen isoimman vastikepohjaisen joukkorahoituspalvelu Mesenaatti.me:n ja Yhteismaan ja Mesenaatin osaamiset ja alustat yhdistävän osallisuustoimisto Aktionistin.

Learned from the experiment

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Osittain. Saimme koottua bottipohjan, ja saimme siihen paljon kysymyksiä yleisöltä. Vastauksia kertyi kuitenkin paljon vähemmän, eikä botti ole kovin hyvä. Tällä budjetilla ei pystynyt parempaan.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Opimme paljon siitä, mitä chatbotit ovat, ja minkä verran niissä on ja minkä verran niissä ei ole tekoälyä. Botteja on helppo rakentaa ja on olemassa myös paljon valmiita bottipohjia, joskin suomeksi vähemmän. Opimme ajattelemaan botteja rajapintoina dataan, vähän kuten nettisivuja, mutta joissa hakeminen tapahtuu kysymällä botilta kysymyksiä. Mielestämme botti voi olla moneen tilanteeseen hyvin toimiva ratkaisu. Joukkoistamisen onnistumista on vaikea varmasti ennustaa, ja tällä kertaa se ei onnistunut toivotussa laajuudessa, ja aika loppui botin kunnolliseen käyttöönottoon.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Jonkinlaisen yksinäisyyttä käsittelevän, dataan ja vertaistukeen pohjautuvan, chatbotin kehittäminen voisi olla hyvä idea.

What has happened during the experiment?

17.04.2019

PÄIVITYS 4.12.2018


Nyt kokeilu on virallisesti ohi, mutta jatkuu vielä pikku hiljaa. Ongelmaksi osoittautui aineistonkeruun hitaus, varsinkin kun budjettia mittavalle markkinoinnille ei ollut. Saimme kohtuullisen helposti runsaasti "yksinäisten kysymyksiä", mutta vastausten keruu oli haasteellisempaa. Yritämme vielä jatkaa aineiston keruuta omalla aikataulullamme jotta voimme julkaista chatbot-kokeiluversion lähiviikkoina. 


Yhtä kaikki, opimme, ja yleisökin oppi, paljon nykyisestä chatbot-tekoälytekniikasta. Se on oikeastaan rajapinta jonkun valmiin tietoaineiston tarjoamiseen, ja tiedon hakemiseen tuosta valmiista aineistosta. Tekoälyä hyödynnetään siinä että chatbot pystyy päättelemään erilaisista ilmaisutavoista mikä lauseen sisältö on, ja hakemaan valmiin vastauksen siltä pohjalta. Niin pitkällä tällaiset yksinkertaiset sovellukset eivät vielä ole että tekoäly esimerkiksi itse synteesejä erilaisista vastauksista, tai pystyisi jatkamaan keskustelua aiempien viestien pohjalta. 


Yksinäisyys-aiheen ja chatbotin yhdistelmä herätti ihmisissä myös hämmennystä ja jopa suuttumusta; he ajattelivat että yritämme korvata ystävät robotilla. Tämä ei ollut tarkoitus, mutta jos chatbotia haluttaisiin rakentaa pidemmälle niin chatbotin tarkoitus ja konsepti pitäisi kirkastaa vähintään viestinnän tasolla. Se voisi toimia esimerkiksi niin että itse yksinäisyyttä kokeneet ja tilanteesta toipuneet voisivat vastata yksinäisille, kertoa omia vinkkejään - ehkäpä jopa omilla etunimillään ja joillain muilla henkilötiedoilla. Niin chatbotista tulisi vertaistukipalvelu. Sen etu oikeiden ihmisten kanssa keskusteluunhan on ennen kaikkea skaalautuvuus, eli rajaton määrä yksinäisiä voi käyttää sitä yhtä aikaa - vähän kuten nettisivua, mutta niin että tieto tarjotaan keskustelumuodossa.


Mahdollisesti yritämme vielä hakea chatbotille rahoitusta, jolloin voimme käyttää enemmän aikaa muotoiluun ja datankeruuseen.PÄIVITYS 13.11.2018


Olemme siirtäneet ihmisten Facebook-sivullamme keräämän "yksinäisten ihmisten viestit" nyt taulukkoon, ja keränneet vastauksia niihin. Tämä jatkuu vielä sillä vastauksia ei ole tarpeeksi.


PÄIVITYS 24.10.2018


Työ alkoi! Botin pohja on täällä: https://ystavyysbotti.herokuapp.com

Ja keräämme nyt ensimmäistä kierrosta aineistoa täällä: https://www.facebook.com/Nappinaapuri/posts/2442979689051330PÄIVITYS 9.10.2018


Aloittamisessa on kestänyt pidempään kuin toivottiin. Kävi ilmi että Facebook on paljon kuviteltua tarkempi chatbotien julkaisussa, eikä mitään pelkkiä kevyitä kokeiluversioita voikaan julkaista niin helposti. Twitterissä pystyisi, mutta kohderyhmämme, yhteisömme, ovat juuri Facebookissa. Nyt näyttää siltä että voimme tehdä tuon botin Facebookin Messengeriin. Sillä mennään! Toivottavasti tällä viikolla päästään aloittamaan!


Ai niin, mietimme että suoraviivaistamme prosessia vielä niin ettemme edes perusta erillistä Facebook-ryhmää datan keräämiseen joukkoistetusti, vaan teemme sen suoraan suosittujen Facebook-sivujemme sivujulkaisuissa ja niiden kommenteissa. Näin sana kokeilustakin leviää helpommin.PÄIVITYS 24.9.2018


Olemme vihdoin selvittäneet miten ja kenen kanssa kokeilu tehdään. Tekniseksi toteuttajiksi tulevat Jyväskylän ammattikorkeakoulun kaksi opiskelijaa. Nyt suunnittelemme prosessin, joka tulee kattamaan loka- ja marraskuun 2018 - kokeilujen piti loppua lokakuun loppuun mennessä, mutta saimme Kokeilunpaikan ylläpidolta lisäaikaa kuukauden. Kohta lähtee! Tapahtumapaikkana tulee pääasiassa olemaan Facebook.


PÄIVITYS 10.8.2018


Alunperin aiomme tehdä kokeilun yhteistyössä AI-chatboteja rakentavan yrityksen kanssa. Saimme kuitenkin Yhteismaa ry:n kanssa kaksi kokeiluehdotusta läpi, ja koska budjetti kokeiluihin oli tehty niin että rahoitus meni kokonaan tuolle yritykselle ja itse olisimme tehneet aluksi ilman rahoitusta omalle työlle, kahden vastaavan kokeilun tekeminen tuntui liian isolta työltä.


Ensimmäisessä Kokeilun paikan sprrauksessa kävi ilmi että myös edullisempia ratkaisuja löytyy. Päätimme siis purkaa yhteistyön tuon yrityksen kanssa ja maksoimme heille vain konsultoinnista pienen palkkion. Nyt selvitämme uusia mahdollisuuksia toteuttaa kokeilu, kustannustehokkaammin.

Comments
Login to comment
Hide comments