Kokeilutarinoita: Eskolan kyläkoulukokeilu säilytti lähikoulun | Kokeilunpaikka.fi

Kokeilutarinoita: Eskolan kyläkoulukokeilu säilytti lähikoulun

Eskolan kyläkoulu palasi kokeilun turvin kouluksi koulujen joukkoon syksystä 2018. Vuonna 2014 lakkautettu koulu sinnitteli vuosia kylän omin voimin, kunnes Lapinjärven kunta solmi sopimuksen koulukokeilusta Kannuksen kaupungin kanssa. Kokeilukulttuurin rohkaisemana kaksi kyläkoulua yhdistivät voimansa, ja opetus Eskolassa pääsi jatkumaan osana kunnallista opetusjärjestelmää.

Kun Eskolan kylä sai aikanaan Kannuksen kaupungilta tiedon koulun lakkauttamisesta, kylällä päätettiin toimia ja vuodesta 2014 alkaen opetus järjestettiin vanhempainyhdistyksen ja paikallisten yritysten tuella. Idea koulukokeiluun sai alkunsa Kuntaliitossa pidetyssä verkostotapaamisessa. Lapinjärven kunta itäisellä Uudellamaalla oli halukas kokeilemaan uudenlaisia peruspalveluiden järjestämistapoja yhteistyössä Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Eskolan kylän kanssa. Kokeilun myötä Eskolan oppilaat tulivat virallisesti Lapinjärven opetuksen piiriin. Onnistuminen on vaatinut sitkeyttä ja yhteistyötä niin Eskolan kyläläisten, Lapinjärven kunnan, Kannuksen kaupungin sekä valtioneuvoston kanslian ja Motiva Oy:n kesken.

Syksystä 2018 lähtien Eskolassa on siis toiminut Lapinjärven kunnan alainen opetusryhmä, jolle Lapinjärven kunta on palkannut paikan päällä työskentelevän opettajan ja koulunkäynninohjaajan. Perinteisten opetusmetodien lisäksi käytetään hyväksi digitaalista opetus- ja arviointiympäristöä sekä kokeillaan erilaisia ohjelmasovelluksia. Eskolan kylän oma monipalveluyritys Eskolan Kyläpalvelu Oy ja vanhempainyhdistys HanhiKukko ry toimivat yhteistyökumppaneina Eskolan päässä. Eskolan kyläkoulun yhteistyökouluna toimii Lapinjärven kunnan Porlammin kylän Hilda Käkikosken koulu. Eskolaan on perustettu kokeilua varten kyseisen koulun erillinen toimipiste, 500 km päässä emokoulusta. Kolmannen sektorin mukana olo ja muut etäratkaisut ovat mahdollistaneet edullisempaa opetusta mobiilihankkeessa kuin esimerkiksi Kannuksen ja Lapinjärven omassa toiminnassa.

Eskolan koulukokeilu on erinomainen esimerkki rohkeasta tavasta ylläpitää lähipalveluita ja elinvoimasuutta haja-asutusalueilla.