Hei me skaalataan! | Kokeilunpaikka.fi

Hei me skaalataan!


”Tehtiin tosi hyvä projekti, olikos se muutama vuosi sitten. Kuinkahan muuten sen sitten kävikään? – No se ei ollut ihan siinä ajassa oikein kenellekään ajankohtaista. Tai siis luulen niin. No, kyllähän me siitä viestittiin. Ihme, ettei kukaan ottanut koppia.”

Kuulostaako tutulta? Kuinka monta kertaa on jäänyt mietityttämään, miksi jokin asia ei vain lähde lentoon. Miksi hyviä käytäntöjä ei saada eteenpäin, vaikka hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi. Tätä asiaa on pohdittu viime vuosina kokeilujen kanssa. Kokeilut ovat mainio tapa tuottaa ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin, ja kokeilevalla kehittämisellä edetään jo monilla aloilla. Viime vuoden lopulla lähdimme valmistelemaan Kokeilusta skaalaan -pelikirjaa, joka pyrki pureutumaan haasteeseen: miten päästään kokeiluista skaalaan? Visionamme on tehdä vaikuttavista kokeiluista arkipäivää. Vaikuttavuutta haettaessa skaalautumisella on iso merkitys.


Mutta mitä se skaalautuminen oikein on?


Monistamista ja toistamista käytetään usein synonyymeinä skaalautumiselle. Skaalautuminen on myös muuta. Kokeilujen kentässä skaalautuminen voi olla myös sitä, että kokeilu kehittyy edelleen tai sitä, että kokeilun jokin osa-alue jatkaa kehittymistään. Joskus voi olla, että varsinainen kokeilu ei jatku, mutta toteutuksessa käytettiin jotain uutta tapaa esimerkiksi hankinnan tekemiseen ja tätä tapaa jatketaan. Skaalautumista voi tapahtua myös niin, että kokeilu tai rypäs kokeiluja tuottavat jotain sellaista oppia, joka johtaa laajempaan muutokseen toimintaympäristössä. Skaalautumisen tapoja on siis monia.


Miksi skaalautumisella on väliä?

Epävarmuuden maailmassa tarvitaan rohkeutta kehittää kokeillen. Tarvitaan myös uskallusta pysäyttää sellaiset kokeilut, jotka eivät ole skaalautuvia. Ja toisaalta uskallusta kehittää edelleen sellaisia ratkaisuja, joilla on mahdollisuudet kasvaa todellisiksi helmiksi. Tarvitaan myös systemaattista lähestymistä siihen, miten ratkaisujen skaalautumista voidaan tukea. Jokainen helmi, jota ei jatkohyödynnetä, on vain osittain hyödynnetty resurssi.


”Tarvitaan uskallusta kehittää edelleen sellaisia ratkaisuja, joilla on mahdollisuudet kasvaa todellisiksi helmiksi.”


Onkin siis tarpeen miettiä skaalautumista systemaattisesti. Kokeilusta skaalaan -pelikirja tuo tähän yhden mallin. Prosessissa korostuu erityisesti tarpeen tunnistamisen merkitys. Jo alussa on tarpeen tietää, mihin isompaan kokonaisuuteen skaalattavat ratkaisut kytkeytyvät, keitä skaalautumisen mahdollistamiseen tarvitaan, millaista skaalaamista tavoitellaan ja millä keinoin sekä resurssein skaalautumista tuetaan. Tärkeä askel skaalautuviin ratkaisuihin onkin tehdä skaalautumisen tukemisesta arkipäivää.


Parhaillaan käynnissä on julkisen hallinnon strategiatyö. Systemaattinen skaalautumisen lähestyminen tukee julkishallinnon työtä innovaatioiden mahdollistajana, ja rajat ylittävää yhteiskehittämistä yritysten ja kansalaisten kanssa.

Sara Lukkarinen, Motiva Oy
Sara on kokeilutoiminnasta vastaava asiantuntija kestävän kehityksen yhtiö Motivassa.

Tutustu Kokeilusta skaalaan -pelikirjaan.

Skaalautumisen tavat mukaillen: Söyrinki, Siiri 2019; Naber etc. Scaling up sustainable energy innovations 2017